Amy Clotworthy

Amy Clotworthy

Adjunkt

Jeg har ph.d. i etnologi og cand.mag. i anvendt kulturanalyse, begge fra Københavns Universitet.

I min stilling på Center for Sund Aldring (CESA) fokuserer min forskning på, hvordan sundheds- og socialpolitikker, der er målrettet ældre, påvirker de sociokulturelle dynamikker i det senere liv. Jeg specialiserer mig i kvalitative undersøgelser af sundhedssystemer, medicinsk uddannelse og sundhedsprofessionelles praksisser, og jeg vil gerne oplyse, hvordan folkesundhedspolitikker, -programmer og -initiativer påvirker både sundhedsprofessionelle og ældre personer i hverdagsliv. Jeg er også interesseret i, hvordan mennesker skaber relationer til nye teknologier og digitale processer, og hvordan dette kan påvirke sundheden.

Jeg har omfattende erfaring med design og implementering af etnografiske feltarbejdsprojekter, undersøgelser med blandede metoder og analyser med fokus på folks oplevelser af aldring i forhold til nationale og kommunale sociale, sundheds- og ældreplejepolitikker, især hjemmebaserede sundhedsinitiativer såsom hverdagsrehabiliteringsprogrammer.

Fra 2020-21, var jeg koordinator af forskningsprojektet 'Stå sammen ved at holde afstand: Danskernes håndtering af coronakrisen', som var baseret på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Dette tværfaglige projekt dokumenterede mental sundhed i Danmark under COVID-19-pandemien gennem en række tidsbestemte onlineundersøgelser og kvalitative interviews med specifikke befolkningsgrupper. 

Som koordinator, var jeg ansvarlig for at organisere projektets daglige drift og at koordinere arbejdsopgaver relateret til analysen af data fra både surveys og interviews, samt videnskabelig kommunikation og offentligt formidling via projektets hjemmside (https://coronaminds.ku.dk). Jeg var også involveret i aktiviteter inden for formidling; fx skrivning af videnskabelige artikler og analyser; opbygning af projektets hjemmside; og publicering af debatartikler i dansk presse. Jeg blev også interviewet af de danske medier og bidrog til internationale blogindlæg.

Jeg har et stærke tværfaglige og internationale netværk fra mit mangeårige samarbejde med bl.a. Center for Sund Aldring (CESA), the International Alliance of Research Universities (IARU) og World Health Organization (WHO) Europe. Jeg er også aktivt medlem af flere faglige foreninger, forskningsgrupper og akademiske netværker, både i Danmark og internationalt.

Jeg kommer oprindeligt fra USA, hvor jeg arbejdede på Capitol Hill i Washington, D.C., før jeg udviklede en karriere inden for publicering og corporate kommunikation. Jeg har boet i Danmark siden 2008.

ID: 41794442