Amanda Krog Juvik

Amanda Krog Juvik

Ph.d. stipendiat

Bilen, bøffen og boligen er de tre enkeltfaktorer, som har størst betydning, når det drejer sig om danskernes udledning af klimagasser i hverdagslivet. Men samtidig udgør disse områder også nogle af de væsentligste elementer i vores liv.

Derfor er det nødvendigt, at vi omstiller vores forbrugsmønstre og hverdagsliv, hvis vi skal have et mere bæredygtigt samfund. Alligevel er vores viden om, hvordan de tre forbrugsområder spiller sammen, meget begrænset. 

Som Ph.d.-stipendiat på Sociologisk Institut er jeg tilknyttet forskningsprojektet 'Food, Mobility and Housing in the Sustainable Transition of Everyday Life'. I min forskning går jeg netop på tværs af de tre forbrugsområder, og undersøger hvordan unge voksnes hverdagspraksis i forhold til transport, fødevare og bolig hænger sammen, og hvilke implikationer dette kan have i forbindelse med at omstille deres forbrug i en mere bæredygtig retning.

Fagligt anvender jeg kvalitative metoder i kontaktfladen mellem praksisteori, hverdagssociologi og forbrugssociologi til at undersøge barrierer i hverdagslivet, som er med til at bremse den grønne omstilling af den måde vi spiser, bor og transporterer os på. 

Primære forskningsområder

  • Miljø- og klimasociologi
  • Hverdagslivssociologi
  • Forbrugssociologi
  • Kvalitative metoder

ID: 249572848