Amalie Frese

Amalie Frese

Eksternt tilknyttet (forsker)

Min forskning omhandler primært internationale domstoles retspraksisser og domstolenes rolle i udviklingen af særlige retsområder. Jeg har beskæftiget mig særligt med udviklingen af retsprincipper om anti-diskrimination og lighed i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU retten. Jeg baserer primært min forskning på empiriske metodologier og og interesserer mig for udviklingen af retsstudier, der kombinerer kvantitative metoder med kvalitativ juridisk analyse.

I min igangværende forskning interesserer jeg mig bredt for 

  • interntationale domstole og organisationer
  • international retspraksis
  • ligheds og anti-diskriminationsret
  • økonomisk ulighed i international retslig kontekst
  • empiriske retsstudier 

 

I min Ph.d. afhandling undersøgte jeg hvorledes retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU Domstolen udvikler sig i kraft af domstolenes anvendelse af egne præjudikater.

Ph.d. afhandling: 'Inkrementalistisk retspraksis - Dynamikker imellem præjudikatanvendelse og retspraksis på det anti-diskriminationsretlige område ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU Domstolen'.

Jeg er affilieret med projektet 'From Dogma to Data - Exploring how case law evolves' ved iCourts. 

I foråret 2017 underviser jeg i EU ret og har tidligere undervist i fagets videnskabsteori: 'Ret, moral og politik'.

 

ID: 37397339