Allan René Linneberg

Allan René Linneberg

Klinisk professor

Medlem af:

  • Intern medicin: geriatri

Klinisk professor i epidemiologi ved Rigshospitalet – Glostrup og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.
Medlem af ledelsesgruppen og leder af Sektion for Befolkningsbaseret epidemiologi på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden

Særlige forskningsinteresser og –områder
Jeg har især beskæftiget mig med allergiske sygdomme (allergi, astma, eksem, cøliaki), diabetes, hjertekarsygdomme, mikronæringsstoffer og mental sundhed. Min forskning ligger metodemæssigt inden for den kliniske og befolkningsbaserede epidemiologi, genetisk epidemiologi, biomarkørforskning og registerbaseret forskning.

ID: 920175