Abirami Srivarathan

Abirami Srivarathan

Postdoc

Primære forskningsområder

Jeg har en ph.d. i Folkesundhedsvidenskab og Epidemiologi fra Københavns Universitet. Jeg er ansat som postdoc forsker ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab. 

Mit primære forskningsområde omhandler lokalsamfundsforankrede sundhedsfremme interventioner. Indenfor dette felt har jeg tidligere beskæftiget mig med sundhedsfremme i kommunal kontekst og i almene boligområder. 

I mit ph.d.-projekt "We Feel Like One Big Village: A Mixed Methods Study on Social Relations and Neighborhood Environment Among Social Housing Residents in Denmark" undersøgte jeg gennem kvantitative og kvalitative metoder, hvordan områdefornyelse herunder nedrivning, genhusning og renovering har indflydelse på sociale realtioner og nærmiljøopfattelser blandt midaldrende og ældre beboere i et alment boligområde.

 

ID: 201650501