Abhijeet Girish Lokras

Abhijeet Girish Lokras

Ph.d. stipendiat

Forskning:

Jeg er i øjeblikket ph.d.-studerende i Prof. Camilla Foged's gruppe for vaccine-design og -levering. Mit forskningsfokus er på kvalitet-efter-design-baseret udvikling, optimering og omfattende fysisk-kemisk karakterisering af ikke-viral, lipid-medieret levering af nukleinsyrer, specifikt mRNA-baserede vacciner til tumorceller. Leveringsplatformen er baseret på kationiske lipider sammen med en polymer, som vil blive fremstillet som nanopartikler ved anvendelse af mikrofluidik.

Link til vores seneste arbejde:

ResearchGate - Abhijeet Lokras

Google Scholar - Abhijeet Lokras

 

Undervisning:
Bortset fra forskningen er jeg involveret i at undervise Bachelor Projekt i farmaci til studerende på School of Pharmaceutical Sciences. Mit ansvar involverer vejledning af fire studerende.Derudover er jeg en af lærerne i laboratoriet til at vejlede og hjælpe omkring 50 studerende med deres projekter. 

Jeg har afsluttet 'Videnskabeligt Projektplanlægning og Ledelse 1' ph.d.-kursus, som har hjulpet mig med at planlægge projekter og opgaver effektivt. Som en del af min ph.d. forventes jeg at afslutte 30 ECTS kurser og 300 timers undervisningsopgaver på universitetet. Jeg overvåger også to kandidatstuderende i vores gruppe.

(oversat fra google)

ID: 230949792