Åsmund Rinnan

Åsmund Rinnan

Lektor

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Analytisk kemi, Kemometri, Spektroskopi, Near Infrared Spectroscopy, Multivariate Data Analysis, Fluorescence Spectroscopy, Multi-way anlysis, Protein analyse

ID: 4231304