Kristian Murphy Gregersen

Kristian Murphy Gregersen

Konservator

Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø

Mobil: +45 24804769
E-mail: kgregersen@snm.ku.dk

Arbejdsområde
Konservator ved "Center for Geogenetik" og "De Kvartærzoologiske Samlinger"