Sara Gram-Hanssen

Sara Gram-Hanssen

Projektkoordinator

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
Emil Holms Kanal 4
2300 København S

Kontor: Søndre Campus, 23.4.21
Telefon: +45 353-32420
E-mail: zxq953@hum.ku.dk

Arbejdsområde
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning