Veje til social ulighed i børn og unges sundhed: Hvordan forklares uligheden?

Research output: Book/ReportReportCommunication

Documents

  • Fulltext

    Final published version, 1.31 MB, PDF document

Sociale forskelle i sundhed og trivsel kommer til udtryk i de helt tidlige år i barndom-
men, og disse forskelle følger ofte børnene videre i livet og forstærkes af ulighed i
skolegang, i uddannelse og i tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sundhedsstyrelsen har i 2020 sat fokus på ulighed i sundhed gennem rapporterne
”Social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark” og ”Indsatser mod ulighed i sundhed”.
Denne rapport fortsætter dette fokus på social ulighed i sundhed ved at give indsigt i
teoretiske forståelser af de veje, der kan føre til social ulighed i børn og unges sundhed
belyst med danske empiriske eksempler. Formålet med rapporten er at give en større
forståelse af hvad, der kan føre til social ulighed i sundhed blandt børn og unge for at
få indsigt i, hvor der mest hensigtsmæssigt kan sættes ind mod denne ulighed.
Med ’Sundhed for alle’ som mission vil Sundhedsstyrelsen gerne bidrage med analy-
ser, forklaringer og løsninger på det problem, at nogle grupper i befolkningen får mere
sygdom, bliver tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdom og dør tidligere.
Hvis vi skal gøre noget ved denne ulighed, kræver det betydelig indsats på mange
politikområder (Health in all policies) med inddragelse af politiske beslutningstagere,
offentlige myndigheder, private erhverv og civilsamfundet. I sundhedsvæsenet kan vi
gøre vores del til at bidrage til mere lighed i sundhed – men vi kan også pege på, hvor-
dan social ulighed i sundhed går hånd i hånd med udfordringer og løsninger inden for
andre fagområder.
”Veje til social ulighed i sundhed blandt børn og unge” er blevet til på baggrund af et
stort arbejde med gennemgang af teoretiske forklaringer og danske empiriske ek-
sempler, der viser social ulighed i sundhed blandt børn og unge. Jeg vil gerne takke
forskere på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der har udarbejdet denne rapport
for Sundhedsstyrelsen. Ligeledes vil jeg takke en gruppe af eksperter, der har bidraget
med forslag og synspunkter til teoretiske perspektiver og empiriske studier. Rapporten
vil blive fulgt op af yderligere arbejde med, hvor og hvordan vi bedre kan sætte ind for
at skabe mere lighed i sundhed blandt børn og unge.
Original languageDanish
PublisherSundhedsstyrelsen
Number of pages37
ISBN (Electronic)978-87-7014-472-8
Commissioning bodySDU
Publication statusPublished - 12 Jun 2023

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 356953277