Undsluppen værdi: Svind og svindel med indisk te og ghanesisk kakao

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

På kakaoplantager i Ghana og teplantager i Indien dyrkes værdifulde råvarer. I et klassisk værdikædeperspektiv vil disse råvarer trinvist nå frem til forbrugerne, mens al den værdi, der falder uden for værdikædens kontrol, typisk bliver betragtet som svind eller svindel. I denne artikel vil vi gennem eksempler fra vores etnografiske feltarbejde åbne op for et kritisk blik på værdikædesystemer. Vi vil argumentere for at kalde værdier, der skabes uden om værdikæder, for 'undsluppen værdi' snarere end blot udtryk for svind og svindel.
Original languageDanish
JournalJordens Folk
Volume1-2
Issue number52
Pages (from-to)15-25
Number of pages10
ISSN0021-7484
Publication statusPublished - 1 Sep 2017

ID: 188519745