Organisering af sundhedsvæsenet ved multisygdom

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

  • Fulltext

    Final published version, 232 KB, PDF document

Multisygdom defineres ofte som den samtidige forekomst af to eller flere samtidige kroniske sygdomme hos den
samme person [1]. Risikoen for udvikling af multisygdom er knyttet til en række faktorer som stigende alder, kvindeligt køn og lav socioøkonomisk status [2]. Forbruget af sundhedsydelser blandt multisyge er betydeligt højere end hos personer uden kroniske lidelser, mest udtalt for almen praksis, hvor antallet af kontakter med multisyge er en faktor 6,7 gange højere [3]. Den
stigende specialisering på hospitalerne og silotænkning over de seneste 20 år har kun bidraget til, at det er blevet vanskeligt at skabe sammenhængende patientforløb. Særligt denne gruppe af patienter har behov for, at det
samlede sygdomsbillede tages i betragtning i højere grad end enkeltsygdomme. Den simple definition af multisygdom medfører, at patientgruppen er overordentlig heterogen mht. sygdomme, og patienterne er i meget varierende grad påvirket heraf. På nuværende tidspunkt findes der ikke konsensus for definition af begrebet »kompleks multisygdom«. Alvarez-Galvez foreslår følgende definition: Kompleks multisygdom er et mønster, der dannes af flere sygdomme med høj prævalens, som ikke er klart relateret til
hinanden [4].
Original languageDanish
Article numberV05230341
JournalUgeskrift for Laeger
Volume185
Number of pages7
ISSN0041-5782
Publication statusPublished - 2023

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 358501342