Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger som retspolitisk problem

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Med udgangspunkt i den kritik, der fra politisk hold, fra juridiske forskere og fra repræsentanter for de øverste domstole har været rejst mod den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) såkaldte dynamiske fortolkninger, diskuterer artiklen, om argumenterne for disse fortolkninger står i passende forhold til argumenterne imod. Herefter rejses spørgsmålet, hvilke skridt mellemfolkelige
organer og nationale lovgivere kan tage for at justere EMD’s praksis og mere generelt påvirke den måde, hvorpå EMD fortolker konventionsteksterne på.
Original languageDanish
JournalJuristen
Issue number3
Pages (from-to)81-97
Number of pages17
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 27 Jun 2017

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 179950818