Læringsmålstyret undervisning og målforståelser - statiske og dynamiske mål

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Original languageDanish
Book seriesCursiv
Issue number19
Pages (from-to)113-139
Number of pages27
ISSN1901-8878
Publication statusPublished - 1 Nov 2016
Externally publishedYes

ID: 231944932