Rapport om udvikling og afprøvning af iPad-appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Dokumenter

Denne rapport dokumenterer udviklingen og afprøvningen af en iPad-app til understøttelse af den første begynderlæseundervisning i 0. klasse.
Appen blev udviklet som et selvstændigt og selvforklarende aktivitetsmateriale, der kan supplere den almindelige undervisning. Appen indeholder fem forskellige aktiviteter, der træner bogstavkendskab, lydopmærksomhed og begyndende læsefærdigheder. Rækkefølgen af aktiviteterne bliver delvist styret af appen med det formål, at eleverne får opgaver, som de har forudsætninger for at løse, og for at der kan foregå en fornuftig progression over et forløb på flere uger.
Appen blev afprøvet i to empiriske effektundersøgelser, der direkte målte udviklingen i elevernes begynderlæsefærdigheder. Formålet med den første undersøgelse var at afdække, om brugen af det digitale materiale i den første halvdel af 0. klasse gav målbart bedre begynderlæsefærdigheder sammenlignet med tilsvarende undervisning med papirmaterialer. Afprøvningen viste, at det digitale materiale trænede relevante begynderlæsefærdigheder, idet der var klar sammenhæng mellem, hvor godt eleverne løbende klarede sig i det digitale materiale, og hvor godt de klarede sig i traditionelle test af læsefærdigheder. Men der viste sig ikke klare læringsfordele (eller ulemper) i forhold til de gode, papirbaserede materialer.
Formålet med den anden undersøgelse var at afdække, om det digitale materiale over en kort periode på tre uger kunne løfte elever, der var kommet langsomt fra start i det første halvår af 0. klasse. Resultaterne viste ikke klare effekter af det korte forløb, men pga. undersøgelsens lille omfang (41 deltagere) kan mindre effekter være blevet overset.
Resultaterne dokumenterer, at det digitale materiale træner relevante færdigheder, og derfor kan bruges som supplerende materiale enten i undervisningen eller som en anbefalet hjemmeaktivitet. Men man skal ikke regne med store fordele ved at bruge det digitale materiale i undervisningen frem for gode papirmaterialer, der på tilsvarende vis er målrettet bogstav- og lydorienterede aktiviteter. Resultater fra tidligere metaundersøgelser indikerer, at man i udgangspunktet heller ikke skal forvente sig mere af andre digitale materialer i begynderlæseundervisningen, medmindre der findes direkte dokumentation for det specifikke materiale.
Endelig peger sammenhængen mellem oplysninger fra det digitale materiale og traditionelle test på et nyt perspektiv: En særlig fordel ved digitalt materiale kan være, at oplysninger fra elevernes arbejde med materialet automatisk kan bruges som en indirekte test af deres læsefærdighedsniveau. Ved yderligere forsknings- og udviklingsarbejde kan digitale materialer muligvis give løbende informationer om elevernes udvikling til lærerne, og aflaste noget af testarbejdet.
OriginalsprogDansk
Antal sider50
Rekvirerende organUndervisningsministeriet (Ministeriet for Børn og Undervisning)
StatusUdgivet - mar. 2015

ID: 134757462