Luftrammedirektivet, miljøbeskyttelsesloven og luftforurening på Nørreport Station: Med kommentarer til EU-domstolens dom i sag C-404/13 og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i MAD 2014.302

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

De fleste, der har opholdt sig på fjerntogsperronen på Nørreport Station, har nok bemærket, at luften er meget dårlig. Dette skyldes bl.a., at koncentrationen af nitrogendioxid og partikler, der i betydelig grad overstiger de af EU fastsatte grænseværdier for, hvornår udendørs luft er sundhedsskadelig. Det er imidlertid sin sag for miljømyndighederne at gøre noget ved problemet, som det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets nylige afgørelse i MAD 2014.302, hvor nævnet ophævede et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 til Transportministeriet, Banedanmark, DSB og andre togoperatører om at nedbringe luftforureningen på Nørreport Station. Ophævelsen af påbuddet var konkret begrundet med, at ombygningen af Nørreport Station ikke var afsluttet, men samtidigt understreger nævnet nogle af de mange juridiske tvivlsspørgsmål, som en sådan regulering rejser. Dette er emnet for denne artikel, der indledes med en indføring i EU’s regulering af luftkvalitet og omtale af EU-domstolens nylige dom i sag C-404/13 af 19. november 2014 om EU-reglernes direkte effekt og en kort omtale af det forslag til luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid, som Miljøstyrelsen sendte i høring lige før jul.
OriginalsprogDansk
Artikelnummer56
TidsskriftTidsskrift for Miljø
Vol/bind2015
Udgave nummer5
Sider (fra-til)147-155
Antal sider10
ISSN1603-8398
StatusUdgivet - 9 jun. 2015

ID: 138815442