Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014: Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Standard

Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014 : Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014. / Kyndesen, Mike Brian Johannsen; Vesterager, Jens Peter; Busck, Anne Gravsholt; Primdahl, Jørgen; Vejre, Henrik; Kristensen, Lone Søderkvist; Kristensen, Søren Bech Pilgaard; Richardt, Ann-Sofie; Præstholm, Søren; Fertner, Christian; Winther, Lars; Ogstrup, Susanne; Nissen, Anne Louise.

København : Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2016. 90 s. (IGN Rapport).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Harvard

Kyndesen, MBJ, Vesterager, JP, Busck, AG, Primdahl, J, Vejre, H, Kristensen, LS, Kristensen, SBP, Richardt, A-S, Præstholm, S, Fertner, C, Winther, L, Ogstrup, S & Nissen, AL 2016, Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014: Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014. IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, København.

APA

Kyndesen, M. B. J., Vesterager, J. P., Busck, A. G., Primdahl, J., Vejre, H., Kristensen, L. S., Kristensen, S. B. P., Richardt, A-S., Præstholm, S., Fertner, C., Winther, L., Ogstrup, S., & Nissen, A. L. (2016). Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014: Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. IGN Rapport

Vancouver

Kyndesen MBJ, Vesterager JP, Busck AG, Primdahl J, Vejre H, Kristensen LS o.a. Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014: Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014. København: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2016. 90 s. (IGN Rapport).

Author

Kyndesen, Mike Brian Johannsen ; Vesterager, Jens Peter ; Busck, Anne Gravsholt ; Primdahl, Jørgen ; Vejre, Henrik ; Kristensen, Lone Søderkvist ; Kristensen, Søren Bech Pilgaard ; Richardt, Ann-Sofie ; Præstholm, Søren ; Fertner, Christian ; Winther, Lars ; Ogstrup, Susanne ; Nissen, Anne Louise. / Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014 : Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014. København : Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2016. 90 s. (IGN Rapport).

Bibtex

@book{61f795f6393445019f55088e0001eec7,
title = "Byn{\ae}re landbrugsomr{\aa}der i Hovedstadsregionen 2014: Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014",
abstract = "Denne arbejdsrapport beskriver gennemf{\o}relsen og de overordnede resultater af {\textquoteright}Byrandsunders{\o}gelsen 2014{\textquoteright}, hvor ejere af i alt 168 byn{\ae}re landbrugsejendomme i hovedstadsregionen er blevet interviewet. Unders{\o}gelsen fra 2014 er en opf{\o}lgning p{\aa} tilsvarende unders{\o}gelser foretaget i 1984, 1994 og 2004. I 1984 unders{\o}gte man landbrugets vilk{\aa}r i byn{\ae}re landbrugsomr{\aa}der i hovedstadsregionen med caseomr{\aa}der ved Ganl{\o}se, Solr{\o}d, Kirke Hyllinge, Vejby, Asminder{\o}d og Tune. 1984-unders{\o}gelsen blev gennemf{\o}rt for Hovedstadsr{\aa}det af Jon Pape og J{\o}rgen Primdahl (Pape & Primdahl, 1985), begge fra Institut for Land- og Byplanl{\ae}gning p{\aa} den tidligere Landboh{\o}jskole. En opf{\o}lgende unders{\o}gelse med fokus p{\aa} milj{\o}- og landskabsudviklingen i de byn{\ae}re landbrugsomr{\aa}der blev gennemf{\o}rt i 1994 af Forskningscenteret for Skov og Landskab i et samarbejdsprojekt mellem Landsplanafdelingen under Milj{\o}ministeriet samt Roskilde og K{\o}benhavns amter (Ogstrup & Primdahl, 1996). Denne unders{\o}gelse havde deltagelse af Susanne Ogstrup, J{\o}rgen Primdahl m.fl. Unders{\o}gelsen omfattede yderligere to caseomr{\aa}der; Sengel{\o}se og Sm{\o}rumnedre. I 2004 blev unders{\o}gelsen gentaget som samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen under Milj{\o}ministeriet og Skov & Landskab (Primdahl et al., 2006) for at afd{\ae}kke urbaniseringen af de byn{\ae}re landbrugsomr{\aa}der. Denne gang med deltagelse af J{\o}rgen Primdahl, Anne Gravsholt Busck og Casper Lindemann. N{\ae}rv{\ae}rende unders{\o}gelse fra 2014 har uddybende sp{\o}rgsm{\aa}l inden for en r{\ae}kke centrale temaer, bl.a. om erhvervsaktiviteter, der ikke knytter sig til landbrug samt om rekreativ anvendelse af landskabet. Dette skal v{\ae}re med til at give en yderligere forst{\aa}else af urbaniseringsprocesserne i de byn{\ae}re landbrugsomr{\aa}der. Der er dog en del gentagelser af de samme sp{\o}rgsm{\aa}l mellem alle fire unders{\o}gelser. Vi kan derfor f{\o}lge udviklingen p{\aa} en lang r{\ae}kke centrale variable gennem de fire nedslag i tid over 30 {\aa}r. P{\aa} et stort antal ejendomme (113) er der gennemf{\o}rt interviews hver gang og en mindre gruppe ejere (18) har deltaget i alle {\aa}rene. Et s{\aa}dant datas{\ae}t (en s{\aa}kaldt kohorte) giver nogle helt unikke muligheder for at analysere udviklingen i landbrug og landskab. Denne rapport pr{\ae}senterer de overordnede tendenser. Unders{\o}gelsen i 2014 er udf{\o}rt med deltagelse af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN): forskergrupperne {\textquoteright}By- og landskabsudvikling samt geoinformatik{\textquoteright} ved Sektion for Geografi, {\textquoteright}Rumlig forandring og planl{\ae}gning{\textquoteright} ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planl{\ae}gning og {\textquoteright}Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling{\textquoteright} samt {\textquoteright}HOPI/SLING{\textquoteright} ved Skovskolen. En del af de forskere, der har deltaget i de tidligere unders{\o}gelser, har ogs{\aa} deltaget i denne unders{\o}gelse. Projektet indledtes med en workshop med titlen {\textquoteright}Status, muligheder og udfordringer for landbrug, erhverv og landskab i byn{\ae}re landbrugsomr{\aa}der{\textquoteright} med deltagelse af forskellige centrale akt{\o}rer med viden om udviklingen i det {\aa}bne land i hovedstadsomr{\aa}det i oktober 2014. Form{\aa}let med workshoppen var at f{\aa} inspiration til supplerende emner og sp{\o}rgsm{\aa}l som kunne indg{\aa} i unders{\o}gelsen. Deltagerne var: Nina Saarnak (DN), Anker Madsen og Carsten Lindemann (Friluftsr{\aa}det), Herdis Dam (NOLA), Helena P. S{\o}rensen, Jannik Noe Nygaard og Peter Mikkelsen Jensen (Agrovi), Malene Frydenlund Christensen (Bypolitisk kontor, MBBL), Tycho Winther Hjorth (Gribskov Kommune), Gitte J{\o}rgensen (Fredensborg Kommune), Kristian Moberg Kristensen (Frederikssund Kommune, byr{\aa}d), Lars Thygesen (Landmand), og Keld Stenlien (Landmand/entrepren{\o}r/Egedal Kommune, byr{\aa}d). Endvidere deltog en r{\ae}kke forskere fra projektet: Anne Gravsholt Busck, Christian Fertner, S{\o}ren Bech Pilgaard Kristensen, Lone S{\o}derkvist Kristensen, Mike Kyndesen, Susanne Ogstrup, J{\o}rgen Primdahl, S{\o}ren Pr{\ae}stholm, Ann-Sofie Richardt, Henrik Vejre, Lars Winther og Jens Peter Vesterager. Unders{\o}gelsen har delvist v{\ae}ret finansieret af en pulje til fremme af 8 samarbejde p{\aa} tv{\ae}rs af IGN, suppleret med midler fra Milj{\o}styrelsen (ifm. {\o}nske om afd{\ae}kning af husdyrholdet i hovedstadsregionen). Gruppen bag unders{\o}gelsen vil gerne takke for disse bidrag. Der rettes dog en s{\ae}rlig tak til alle lodsejere, som har afsat tid til interviews, enten ved at vi har f{\aa}et lov at m{\o}de op p{\aa} ejendommen, eller i forbindelse med telefoninterviews i perioden fra november 2014 – januar 2015. Endelig skylder vi stor tak til vores engagerede studentermedhj{\ae}lpere Klara Rask, Mads Vestergaard og Anna Sarauw Rasmussen samt de ovenn{\ae}vnte deltagere i vores indledende workshop.",
keywords = "Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Landbrug, landskab, regionaludvikling, Erhvervsudvikling, Hovedstadsregionen",
author = "Kyndesen, {Mike Brian Johannsen} and Vesterager, {Jens Peter} and Busck, {Anne Gravsholt} and J{\o}rgen Primdahl and Henrik Vejre and Kristensen, {Lone S{\o}derkvist} and Kristensen, {S{\o}ren Bech Pilgaard} and Ann-Sofie Richardt and S{\o}ren Pr{\ae}stholm and Christian Fertner and Lars Winther and Susanne Ogstrup and Nissen, {Anne Louise}",
year = "2016",
month = jun,
language = "Dansk",
series = "IGN Rapport",
publisher = "Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, K{\o}benhavns Universitet",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014

T2 - Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014

AU - Kyndesen, Mike Brian Johannsen

AU - Vesterager, Jens Peter

AU - Busck, Anne Gravsholt

AU - Primdahl, Jørgen

AU - Vejre, Henrik

AU - Kristensen, Lone Søderkvist

AU - Kristensen, Søren Bech Pilgaard

AU - Richardt, Ann-Sofie

AU - Præstholm, Søren

AU - Fertner, Christian

AU - Winther, Lars

AU - Ogstrup, Susanne

AU - Nissen, Anne Louise

PY - 2016/6

Y1 - 2016/6

N2 - Denne arbejdsrapport beskriver gennemførelsen og de overordnede resultater af ’Byrandsundersøgelsen 2014’, hvor ejere af i alt 168 bynære landbrugsejendomme i hovedstadsregionen er blevet interviewet. Undersøgelsen fra 2014 er en opfølgning på tilsvarende undersøgelser foretaget i 1984, 1994 og 2004. I 1984 undersøgte man landbrugets vilkår i bynære landbrugsområder i hovedstadsregionen med caseområder ved Ganløse, Solrød, Kirke Hyllinge, Vejby, Asminderød og Tune. 1984-undersøgelsen blev gennemført for Hovedstadsrådet af Jon Pape og Jørgen Primdahl (Pape & Primdahl, 1985), begge fra Institut for Land- og Byplanlægning på den tidligere Landbohøjskole. En opfølgende undersøgelse med fokus på miljø- og landskabsudviklingen i de bynære landbrugsområder blev gennemført i 1994 af Forskningscenteret for Skov og Landskab i et samarbejdsprojekt mellem Landsplanafdelingen under Miljøministeriet samt Roskilde og Københavns amter (Ogstrup & Primdahl, 1996). Denne undersøgelse havde deltagelse af Susanne Ogstrup, Jørgen Primdahl m.fl. Undersøgelsen omfattede yderligere to caseområder; Sengeløse og Smørumnedre. I 2004 blev undersøgelsen gentaget som samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet og Skov & Landskab (Primdahl et al., 2006) for at afdække urbaniseringen af de bynære landbrugsområder. Denne gang med deltagelse af Jørgen Primdahl, Anne Gravsholt Busck og Casper Lindemann. Nærværende undersøgelse fra 2014 har uddybende spørgsmål inden for en række centrale temaer, bl.a. om erhvervsaktiviteter, der ikke knytter sig til landbrug samt om rekreativ anvendelse af landskabet. Dette skal være med til at give en yderligere forståelse af urbaniseringsprocesserne i de bynære landbrugsområder. Der er dog en del gentagelser af de samme spørgsmål mellem alle fire undersøgelser. Vi kan derfor følge udviklingen på en lang række centrale variable gennem de fire nedslag i tid over 30 år. På et stort antal ejendomme (113) er der gennemført interviews hver gang og en mindre gruppe ejere (18) har deltaget i alle årene. Et sådant datasæt (en såkaldt kohorte) giver nogle helt unikke muligheder for at analysere udviklingen i landbrug og landskab. Denne rapport præsenterer de overordnede tendenser. Undersøgelsen i 2014 er udført med deltagelse af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN): forskergrupperne ’By- og landskabsudvikling samt geoinformatik’ ved Sektion for Geografi, ’Rumlig forandring og planlægning’ ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning og ’Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling’ samt ’HOPI/SLING’ ved Skovskolen. En del af de forskere, der har deltaget i de tidligere undersøgelser, har også deltaget i denne undersøgelse. Projektet indledtes med en workshop med titlen ’Status, muligheder og udfordringer for landbrug, erhverv og landskab i bynære landbrugsområder’ med deltagelse af forskellige centrale aktører med viden om udviklingen i det åbne land i hovedstadsområdet i oktober 2014. Formålet med workshoppen var at få inspiration til supplerende emner og spørgsmål som kunne indgå i undersøgelsen. Deltagerne var: Nina Saarnak (DN), Anker Madsen og Carsten Lindemann (Friluftsrådet), Herdis Dam (NOLA), Helena P. Sørensen, Jannik Noe Nygaard og Peter Mikkelsen Jensen (Agrovi), Malene Frydenlund Christensen (Bypolitisk kontor, MBBL), Tycho Winther Hjorth (Gribskov Kommune), Gitte Jørgensen (Fredensborg Kommune), Kristian Moberg Kristensen (Frederikssund Kommune, byråd), Lars Thygesen (Landmand), og Keld Stenlien (Landmand/entreprenør/Egedal Kommune, byråd). Endvidere deltog en række forskere fra projektet: Anne Gravsholt Busck, Christian Fertner, Søren Bech Pilgaard Kristensen, Lone Søderkvist Kristensen, Mike Kyndesen, Susanne Ogstrup, Jørgen Primdahl, Søren Præstholm, Ann-Sofie Richardt, Henrik Vejre, Lars Winther og Jens Peter Vesterager. Undersøgelsen har delvist været finansieret af en pulje til fremme af 8 samarbejde på tværs af IGN, suppleret med midler fra Miljøstyrelsen (ifm. ønske om afdækning af husdyrholdet i hovedstadsregionen). Gruppen bag undersøgelsen vil gerne takke for disse bidrag. Der rettes dog en særlig tak til alle lodsejere, som har afsat tid til interviews, enten ved at vi har fået lov at møde op på ejendommen, eller i forbindelse med telefoninterviews i perioden fra november 2014 – januar 2015. Endelig skylder vi stor tak til vores engagerede studentermedhjælpere Klara Rask, Mads Vestergaard og Anna Sarauw Rasmussen samt de ovennævnte deltagere i vores indledende workshop.

AB - Denne arbejdsrapport beskriver gennemførelsen og de overordnede resultater af ’Byrandsundersøgelsen 2014’, hvor ejere af i alt 168 bynære landbrugsejendomme i hovedstadsregionen er blevet interviewet. Undersøgelsen fra 2014 er en opfølgning på tilsvarende undersøgelser foretaget i 1984, 1994 og 2004. I 1984 undersøgte man landbrugets vilkår i bynære landbrugsområder i hovedstadsregionen med caseområder ved Ganløse, Solrød, Kirke Hyllinge, Vejby, Asminderød og Tune. 1984-undersøgelsen blev gennemført for Hovedstadsrådet af Jon Pape og Jørgen Primdahl (Pape & Primdahl, 1985), begge fra Institut for Land- og Byplanlægning på den tidligere Landbohøjskole. En opfølgende undersøgelse med fokus på miljø- og landskabsudviklingen i de bynære landbrugsområder blev gennemført i 1994 af Forskningscenteret for Skov og Landskab i et samarbejdsprojekt mellem Landsplanafdelingen under Miljøministeriet samt Roskilde og Københavns amter (Ogstrup & Primdahl, 1996). Denne undersøgelse havde deltagelse af Susanne Ogstrup, Jørgen Primdahl m.fl. Undersøgelsen omfattede yderligere to caseområder; Sengeløse og Smørumnedre. I 2004 blev undersøgelsen gentaget som samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet og Skov & Landskab (Primdahl et al., 2006) for at afdække urbaniseringen af de bynære landbrugsområder. Denne gang med deltagelse af Jørgen Primdahl, Anne Gravsholt Busck og Casper Lindemann. Nærværende undersøgelse fra 2014 har uddybende spørgsmål inden for en række centrale temaer, bl.a. om erhvervsaktiviteter, der ikke knytter sig til landbrug samt om rekreativ anvendelse af landskabet. Dette skal være med til at give en yderligere forståelse af urbaniseringsprocesserne i de bynære landbrugsområder. Der er dog en del gentagelser af de samme spørgsmål mellem alle fire undersøgelser. Vi kan derfor følge udviklingen på en lang række centrale variable gennem de fire nedslag i tid over 30 år. På et stort antal ejendomme (113) er der gennemført interviews hver gang og en mindre gruppe ejere (18) har deltaget i alle årene. Et sådant datasæt (en såkaldt kohorte) giver nogle helt unikke muligheder for at analysere udviklingen i landbrug og landskab. Denne rapport præsenterer de overordnede tendenser. Undersøgelsen i 2014 er udført med deltagelse af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN): forskergrupperne ’By- og landskabsudvikling samt geoinformatik’ ved Sektion for Geografi, ’Rumlig forandring og planlægning’ ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning og ’Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling’ samt ’HOPI/SLING’ ved Skovskolen. En del af de forskere, der har deltaget i de tidligere undersøgelser, har også deltaget i denne undersøgelse. Projektet indledtes med en workshop med titlen ’Status, muligheder og udfordringer for landbrug, erhverv og landskab i bynære landbrugsområder’ med deltagelse af forskellige centrale aktører med viden om udviklingen i det åbne land i hovedstadsområdet i oktober 2014. Formålet med workshoppen var at få inspiration til supplerende emner og spørgsmål som kunne indgå i undersøgelsen. Deltagerne var: Nina Saarnak (DN), Anker Madsen og Carsten Lindemann (Friluftsrådet), Herdis Dam (NOLA), Helena P. Sørensen, Jannik Noe Nygaard og Peter Mikkelsen Jensen (Agrovi), Malene Frydenlund Christensen (Bypolitisk kontor, MBBL), Tycho Winther Hjorth (Gribskov Kommune), Gitte Jørgensen (Fredensborg Kommune), Kristian Moberg Kristensen (Frederikssund Kommune, byråd), Lars Thygesen (Landmand), og Keld Stenlien (Landmand/entreprenør/Egedal Kommune, byråd). Endvidere deltog en række forskere fra projektet: Anne Gravsholt Busck, Christian Fertner, Søren Bech Pilgaard Kristensen, Lone Søderkvist Kristensen, Mike Kyndesen, Susanne Ogstrup, Jørgen Primdahl, Søren Præstholm, Ann-Sofie Richardt, Henrik Vejre, Lars Winther og Jens Peter Vesterager. Undersøgelsen har delvist været finansieret af en pulje til fremme af 8 samarbejde på tværs af IGN, suppleret med midler fra Miljøstyrelsen (ifm. ønske om afdækning af husdyrholdet i hovedstadsregionen). Gruppen bag undersøgelsen vil gerne takke for disse bidrag. Der rettes dog en særlig tak til alle lodsejere, som har afsat tid til interviews, enten ved at vi har fået lov at møde op på ejendommen, eller i forbindelse med telefoninterviews i perioden fra november 2014 – januar 2015. Endelig skylder vi stor tak til vores engagerede studentermedhjælpere Klara Rask, Mads Vestergaard og Anna Sarauw Rasmussen samt de ovennævnte deltagere i vores indledende workshop.

KW - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

KW - Landbrug

KW - landskab

KW - regionaludvikling

KW - Erhvervsudvikling

KW - Hovedstadsregionen

M3 - Rapport

T3 - IGN Rapport

BT - Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014

PB - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

CY - København

ER -

ID: 162189762