Michael Broberg Palmgren

Michael Broberg Palmgren

Professor

Forskning:

Vi studerer biologiske pumper i planter. Vores mål er at finde ud af, hvordan de fungerer, hvordan de reguleres og hvad deres fysiologiske funktion er.
Pumper som vi studerer er bl.a. essentielle for planters næringsstofoptagelse, stresstolerance, sekretoriske processer (fx dannelse af cellevægge) og planters interaktion med omverdenen. Vi har speciel fokus på P-type ATPaser, som er pumper, der bruger adenosintrifosfat (ATP) som brændstof og som former et fosforyleret katalytisk intermediat. I planter er P-type ATPaser involveret i at pumpe protoner, tungmetaller, calcium og muligvis også lipider.

Se også: http://www.traplabs.dk

Nuværende opgaver:

Professor i Plantefysiologi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Akademiske grader:

2003: dr. scient., KVL
1990: fil. dr. (ph.d.) i Plant Biochemistry, Lunds Universitet
1987: cand. scient. i Molecular Biology, Københavns Universitet

Ansættelser:

1998-nu: Professor, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (tidligere KVL)
2004-05: Institutleder, Institut for Plantebiologi, KVL
2002: Visiting Professor, CNRS, Univ. Pierre et Marie Curie, Paris
1995-1997: Lektor, Molekylærbiologisk Institut, Københavns Universitet
1993-1995: Adjunkt, Institut for Plantebiologi, KVL
1992: EMBO Long-term Fellow, August Krogh Instituttet, Københavns Universitet
1990-1991: EMBO Long-term Fellow, EMBL, Heidelberg

 

 

ID: 4235147