Caroline Heide-Jørgensen

Caroline Heide-Jørgensen

Professor

Medlem af:

  Caroline Heide-Jørgensen er professor i Konkurrence- og Markedsføringsret.

  Caroline Heide-Jørgensen interesserer sig bredt for (EU) markedsretlige discipliner, herunder Konkurrenceret, Markedsførings- og Forbrugerret, Medieret samt grundrettigheder. Hun har skrevet PhD afhandling om Liberale erhverv og konkurrenceret (2000) og doktorafhandling om Reklamer og kommerciel ytringsfrihed (2008). Hun har herudover publiceret bredt indenfor området. Hun forsker og underviser i Konkurrenceret, Markedsføringsret og tilgrænsende fag og vejleder både BA og KA studerende inden for disse områder. Hun er tillige PhD vejleder inden for sit felt.

  Caroline Heide-Jørgensen er daglig leder for forskningscenteret Center for Markeds- og Erhvervsret (CME).

  Interesseområder

  • (EU) Markedsret, Konkurrenceret, Markedsførings- og Forbrugerret, Medieret

  ID: 4010