Thomas Færgeman

Thomas Færgeman

Forstander

Jeg er leder af Skovskolen, som har 80 ansatte - 70 i Nødebo og 10 i Auning. Skovskolen er eneudbyder af erhvervsuddannelsen som skov- og naturtekniker, professionsbacheloruddannelsen som skov-og landskabsingeniører samt AMU kurser inden for skov- og naturområdet. Derudover udbyder skolen professionsbacheloruddannelsen til have- og parkingeniør samt professionsbacheloruddannelsen som natur- og kulturformidler. Skolen udbyder også en diplomuddannelse i teknisk parkdrift (Parkdiplom), ligesom skolen stiller kursusfaciliteter til rådighed for anden videre- og efteruddannelse. Skolen har ca. 700 indskrevne studerende og elever og har derudover +1000 AMU-kursister årligt. Årlig omsætning er ca. 80 mio. kr. 

 

Skovskolen er en af fem sektioner i Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). De øvrige sektioner bedriver akademisk uddannelse og forskning, hvor Skovskolen har sit fokus på professionsuddannelser, erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelse. 

ID: 182996967