Jesper Mogensen

Jesper Mogensen

Professor

Primære forskningsområder

Basal neurovidenskab, kognitiv neurovidenskab, komparativ neuropsykologi, præfrontal cortex, parietal cortex, hippocampus, neostriatum, indlæring, hukommelse, problemløsning, rumlig orientering, hjerneskade, dyremodeller, skizofreni, alzhemiers demens, posttraumatisk rehabilitering

Aktuel forskning

Primært gennem brug af diverse dyremodeller, som fokuserer på indlæring, hukommelse og problemløsning i en serie forskelligeartede opgavetyper krævende rumlig orientering, studeres funktionerne af en række af hjernens strukturer (primært indenfor det præfrontale og hippocampale system) og neurokemiske systemer (primært de cholinerge, serotonerge, noradrenerge og dopaminerge systemer) - samt ikke mindst disse systemers funktionelle samspil. I denne forbindelse er der inden for forskellige opgavetyper blevet påvist vigtige funktionelle samspil mellem de nævnte enkeltstrukturer og systemer. Disse resultater kan have betydning for både forståelsen og behandlingen af f.eks. Alzheimers demens (hvor samspillet mellem på den ene side det cholinerge og på den anden side de serotonerge, noradrenerge og dopaminerge systemer synes at være af betydning). Desuden er der tale om grundforskning inden for rehabiliteringen af lokalt hjerneskadede patienter, hvor resultaterne både bidrager til forståelsen af det neurale grundlag for sådanne funktionelle genoprettelsesprocesser og eventuelt til udviklingen af forbedrede behandlingsmetoder. Resultaterne kan potentielt både bidrage til farmakologisk understøttede genoptræningsprocedurer og til indikation af den optimale, neuropsykologiske rehabiliteringstræning (idet studierne også analyserer de kognitive mekanismer i forbindelse med genoptræningen efter fokale hjerneskader). På et mere rent "kognitivt" niveau analyserer forskningen forskellene mellem en række forskellige indlærings- og problemløsningsprocedurer i forbindelse med løsningen af opgaver krævende rumlig orientering. Eksempelvis analyseres diverse strategier indenfor løsning af "vandlabyrint-opgaver", og det studeres, på hvilken måde selektion og anvendelse af sådanne strategier påvirkes af den til individet tilbudte informationsmængde.
Jesper Mogensen er:

ID: 11378