Erik Lykke Mortensen

Erik Lykke Mortensen

Emeritus

Medlem af:

Undervisnings- og vejledningsområder

Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi, medicinstudiet 2. semester.
Psykologi, pædagogik og kommunikation på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.
Psykologi, forebyggelse og sundhedsfremme, suppleringsuddannelsen til cand.scient.san. studiet.
Samfunds- og adfærdsfag, cand.scient.san. studiet.

Interesseområder

Fagleder psykologi, pædagogik og kommunikation, bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab.
Suppleant studienævnet for folkesundhedsvidenskab.

Aktuel forskning

Rigshospitalets Mor-Barn Kohorte. Forskningsprogram, som sigter mod at belyse præ- og perinatale faktorers helbredsmæssige og udviklingspsykologiske betydning. Støttes af Statens Forskningsråd og Sundhedsstyrelsen. Erik Lykke Mortensen og Hans Henrik Jensen i samarbejde med danske og amerikanske forskere.

Forløbsundersøgelser af 1914-kohorten i Glostrup. Kohorten er fulgt ved undersøgelser i 1964, 1974, 1984, 1989 og 1995. Den psykologiske del fokuserer på intellektuelle funktioner i 50-80-års alderen.

Betydningen af gener, familiemiljø og individuelt miljø for personlighed og intellektuel funktion. Tvillingestudium, der fokuserer på helbredsrelevante psykologiske individkarakteristika. Støttes af SSVF.

Dansk-amerikansk projekt vedr. prænatal alkohol-eksposition og psykisk udvikling.

Erik Lykke Mortensen deltager desuden i en række forskellige projekter af klinisk og sundhedspsykologisk relevans.

E12-projektet. En naturalistisk åben undersøgelse af effekten af psykodynamisk psykoterapi på et psykoterapeutisk ambulatorie, Bispebjerg Hospital. (Hans Henrik Jensen, Erik Lykke Mortensen og M. Lotz).

Cancer-projektet. Personlighed og psykologiske variable associeret med brystkræft, herunder 10 års overlevelse. (Hans Henrik Jensen, Erik Lykke Mortensen og John Barefoot)

ID: 11950