Sune Auken

Sune Auken

Lektor

 Litteraturforsker med talrige specialiseringer. Nyere udgivelser omfatter antologierne Genre and ... og Ved lejlighed. Grundtvig og genrerne samt artiklerne "Contemporary Genre Studies: An Interdisciplinary Conversation with Johannine Scholarship""Utterance and Function in Genre Studies" og "Genre as Fictional Action". Redaktør af Grundtvig-Studier.

 

Aktuel forskning

Genre, NF.S. Grundtvig, nyhedssatire.

Primære forskningsområder

Genre, N.F.S. Grundtvig, litteratur og kristendom, dansk dødedigtning, førstepersonsfortællingen, litterær teori, litterær analyse, litteraturhistorie, Dansk litteratur 1800-1870, Søren Ulrik Thomsen, Dansk salmedigtning, Christian Winther.

ID: 10751