Lisa Storm Villadsen

Lisa Storm Villadsen

Professor

Primære forskningsområder

Min overordnede forskningsinteresse handler om retorikkens rolle i samfundslivet. Navnlig er jeg interesseret i hvordan retorikken kan afdække uudtalte normer der ligger til grund for de budskaber og diskussioner der foregår i diverse offentlige sammenhænge, primært i det politiske liv. Derfor beskæftiger jeg mig med følgende emner:

 • Retorisk kritik
 • Retorisk medborgerskab
 • Offentlig debat og dissens
 • Retoriske genrer

Aktuel forskning

For tiden arbejder jeg med

 • Officielle undskyldninger
 • Retorisk medborgerskab som teoretisk og kritisk ramme
 • Politisk debat i bred forstand, inkl. dissens
 • populistisk retorik
 • De retoriske implikationer af den danske kanon-opbygning

Undervisnings- og vejledningsområder

På bachelor-niveau har jeg undervist i:

Introduktion til Retorik, Taleværksted, Public Speaking, Retorikkens Videnskabsteori, Retorisk kritik samt Valgfag: Apologier og undskyldningsretorik.

På kandidat-niveau har jeg undervist i:

Retorisk kritik og som Retorisk Emne hhv. Retorik og det postmoderne, Retorisk kritik, Retorisk medborgerskab og Officiel undskyldningsretorik.

På ph.d.-niveau har jeg undervist på forskellige ph.d.-kurser i Danmark og Sverige om emner som retorisk kritik, retorisk agency, politisk retorik og retoriske analysemetoder.

Jeg har senest vejledt på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau om bl.a. disse emner:

 • Retorisk medborgerskab på nettet
 • Pavens brev til de irske katolikker
 • Liberal Alliances valgannoncer
 • NGO-retorik og online handlekraft
 • Barack Obamas brug af narrativer
 • Sekulær apokalyptisk retorik
 • Interkulturel dialog som retorisk form
 • Virksomhedsblogs og medarbejderes kommunikative handlekraft

ID: 5851