Lisbeth E. Knudsen

Lisbeth E. Knudsen

Professor

Professor Lisbeth Ehlert Knudsen uddannet som Cand.scient. i biokemi fra KU i 1980 med PhD i biomedicin fra 1993. Lisbeth har flere gange krydset mellem arbejde som embedsmand (Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Lægemiddelstyrelsen) og arbejde som forsker (Arbejdsmiljøinstituttet og KU). Dette har givet hende en helt særlig evne til at forstå den kontekst hvori forskning indgår samt kommunikere til ikke-forskere.

Lisbeths forskning beskæftiger sig med toksikologi og specielt reproduktionstoksikologi med vægt på føtal eksponering, biomonitering af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, herunder etiske problemstillinger i forbindelse med personers deltagelse. Desuden har Lisbeth arbejder med alternativer til dyreforsøg samt etiske aspekter af genetisk testning Med det store europæiske pilotprojekt for human biomonitering i Danmark, DEMOCOPHES er det lykkedes at kortlægge en række eksponeringer hos skolebørn og mødre, i tæt samarbejde med de centrale aktører i Danmark. Dette projekt er afløst af et Europæisk HBM Initiativ HBM4EU hvor Lisbeth er partner med særlig opgave at håndtere de etiske aspekter samt at fungere som nationalt kontaktpunkt Danmark.

Ifht. til hendes kommunikationsarbejde skal i sær følgende 5 videnskabelige artikler fremhæves:

Kommunikation

Igennem hele sin karriere har Lisbeth arbejdet med kommunikation; både til den brede offentlighed og som ekspertrådgiver til styrelser mm. Lisbeth er også flittigt brugt af journalister til at forklare dem komplekse faglige problemstillinger omkring forurening – og Lisbeth stiller op uanset om hendes viden skal bruges til citat eller til baggrund. Den simple forklaring er, at Lisbeth ser det som en integreret del af et professorat ved KU, at man aktivt bringer sin viden i spil, når samfundet har brug for det. Dette blev i særdelshed tilfældet efter PFAS-sagen begyndte at rulle. Denne sag tilføjede et øget element af politisk bevågenhed, hvilket gjorde at Lisbeth skulle navigere endnu flere hensyn. Herunder også mellem faglighed, mediers ønsker for sensation, befolkningsuro og den politiske interesse.

Af Lisbeths mange optrædener i medierne kan feks fremhæves:

Desuden er Lisbeth aktiv bidrage til Folkeuniversitetet. Hun er feks. medlem af Styrelsen for Folkeuniversitetet i Fredensborg.

 

Primære forskningsområder

  • Etik og brug af humant materiale
  • Toxicologi, genotoxicologi, biomonitering af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, etiske aspekter af genetisk testning, herunder farmakogenetik, følsomhedsmarkører 

Ansvarlig for/arbejdsopgaver

  • Professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
  • Underviser i toksikologi, in vitro testning, miljø og arbejdsmiljø og helbred
  • Tidligere studieleder for bachelor/kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved det sundhedsvidenskabelige fakultet
  • VIP reræsentant for IFSV i Akademisk Råd ved SUND og medlem af indstillingsudvalget

Aktuel forskning

Aktuelle projekter

European Human Biomonitoring Initiative -HBM4EU - Horizon2020 program contract No 733032. Linked Third Party via Det national Forskningscenter for Arbejdsmiljø med området etik og det nationalle kontaktpunkt for den danske hub.

Human Eksponering til PCB i Bygninger. HBM projekt financieret af Landsbyggefonden  i samarbejde med SBI og NFA

Afsluttede projekter

BRIDGE-Health (BRidging information and Data Generation) for Evidence-based Health Policy and Research) aims to create European health information (EU-HI) and data generation networks covering major EU health policy areas. Project no.: 664691. 2015 -

Pesticidmålinger i urin - etablering af analysemetode og analyse af urinprøver fra danske mødre og børn indsamlet som en del af DEMOCOPHES projektet. KOntrakt opgave for Miljøstyrelsen koordineret af SDU og i samarbejde med VITO, Belgien

Review of the state of the art of human biomonitoring for chemical subtances and its application to human exposure assessment for food safety. EFSA contract by BiPro 2014

Human exposure to novel flame retardants from materials to humans (NO FLAME). DFF post doc bevilling til Marie Frederiksen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

COPHES (COnsortium to Perform Human biomonitoring on a European Scale) FP7 2009-2013 og DEMOCOPHES  (DEMOnstration of a study to COordinate and Perform human biomonitoring on a European Scale) LIFE09 ENV/BE00410

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper. Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskning. 2009-2013

Toxicology in vitro. Danish Network in in vitro toxicology and alternative methods. Det strategiske Forskningsråd 2008-2011.

Nanotest Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics. FP7 2009-2011.

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) - fetal and neonatal exposure. Projekt sammen med DMU, finanseret delvist af forskningsrådet for sundhed og sygdom 2007-2009.

NewGeneris  Newborn and genotoxic exposure risks: Development and application of biomarkers of dietary exposure to genotoxic and immunotoxic chemicals and of biomarkers of early effects, using mother child birth cohorts and biobanks. FP6 2006-2011.

ReProTect: Development of a novel approach in hazard and risk assessment of reproductive toxicity by a combination and application of in vitro tissue and sensor technologies. FP6 2004-2009.

Undervisnings- og vejledningsområder

PhD-vejledning

Tina Mose: development and optimization of an ex-vivo human placental perfusion system – Placental transfer of chemical compounds. Afsluttet 2009. Hovedvejleder.

Marie Frederiksen: Human exposure to polybrominated diphenyl ethers. An exposure study of pregnant women and their un- and newborn children. Afsluttet 2010. Hovedvejleder.

Marie Pedersen: Transplacental exposure to environmental pollutants. Biomarkers of exposures and effects in blood from mother-newborn pairs. Afsluttet 2010. Hovedvejleder.

Mia B. Kjærstad: Potential endocrine disturbance of fetal development by azole compounds used as antifungals in pharmaceuticals and agrochemicals – a study on placental transport and effects on steroid receptors and steroid metabolizing enzymes. Afsluttet 2011. Medvejleder.

Line Mathiesen: Aktiv transport over den humane placenta. Afleveret 1.4.2011. Hovedvejleder.

Thit Aarøe Mørck: Eksponering for skadelige miljøfaktorer hos skolebørn og deres mødre. Afleveret sommer2015. Hovedvejleder.

Caroline Pehrsson Placental malaria, free fetal haemoglobin and preeclampsia. I et samarbejde med Thor Theander, Stefan Hansson og Peter Damm. Afsluttet 2016

Specialevejledning

Anne Bendix Hansen og Simone hansen Stavad: HDL og hjrtekarsygdom - en undersøgelse af farmakologisk øgning af HDL kolesterol. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab, maj 2012.

Allan Askjær: Indeklimaets betydning for astma hos børn. Masterspeciale i Folkesundhedsvidenskab, maj 2012.

Katarina Pollakova: In vitro and ex vivo transport experiments of Fe3O4 and SiO2 nanoparticles performed on human skin and HaCaT keratinocyte cell line. Master thesis in Environmental Chemistry and Health, July 2011.

Marie Sønnegård Poulsen: In vitro test methods for transport of selected small chemicals and nanoparticles in human placenta models. Master thesis in Human Biology, July 2010.

Ane Dahl Jørgensen og Line Kenborg: Udendørsarbejde og risiko for hudkræft og læbekræft. Et registerbaseret case-kontrol studie blandt mandlige danske lønmodtagere. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab, august 2008.

Pernille Winton Hansen: Eksponering for PCB og kviksølv blandt danske skolebørn og deres mødre. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab, 2014.

Giuseppina Zuri:Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC method for the simultaneous detection and quantitative determination of parabens and p-hydroxybenzoic acid in human placental perfusion. Kandidatspeciale i Miljøkemi, 2015.

Maria Guerra: Placental transport of parabens studies by the human dual perfusion system. Kandidatspeciale i Miljøkemi, 2015.

Ine Wouters:Prenatal environmental exposure and neonatal health outcome: analysis of the epigenetic biomarkers DNA methylation and DNA hydroxymethylation in mononuclear cells from newborn and their mothers in the Danish part of the NEWGENERIS study. Erasmus udvekslingsstuderende fra Biomedical Science Studies. Antwerp University, 2015.

Sara Højriis: Effects of oral exposure to formononetin in Sprague Dawley rats. Afsluttet 2016.

Heidi Katrine Hansen: Risikovurdering af den danske befolknings udsættelse for glyphosat. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab December 2016.

Alexandra Opalinska: Transfer of paracetamol, aniline and the metabolites in the ex vivo human placental perfusion model. Kandidatspeciale i Miljøkemi. December 2016.

Mathilde Veje: Er det farligt for fosteret at tage paracetamol når man er gravid?Kandidatspeciale i Medicin. Juni 2017.

Raagavi Thangarajah: En kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af det nye diabetesambulatotierstruktur på pædiatrisk afdeling (sygehus Lillebælt). FSV August 2018.

Rikke Færgeman Sørensen: Amniocentesis projekt på RH Vækst og Reproduktion. FSV August 2019

Ida Iwersen: Sundhedsmæssig risiko ved ulykker på atomkraftværker. FSV Juni 2019.

Mathias Johannes Hansen: Påvirker intrauterin udsættelse for paracetamol/acetaminophen kvindelig reproduktionsudvikling? Medicin 2019

Stine Søgård Normann: Overførsel af xenobiotiske stoffer fra moderen til barnet i løbet af graviditet og amning. Studie på baggrund af COPSAC2010-kohorten. April 2021.

Bachelorvejledning

Anne Katrine Hansen & Lea Nordahl Christoffersen: Tungmetaller. Kviksølv og kadmiums ophobning i børn og mødre. FSV bachelorprojekt, 2013.

Jessica Bengtsson og Pernille Søgaard Thygesen: Endocrine disrupting chemicals effect on fetal growth - Occupational exposure among women in Denmark. FSV bachelorprojekt, 2013.

Ida Hjelm Larsen &Linette Ketelsen Hohlmann: Miljøudsættelse for parabener, triclosan og benzophenon-3.-En kvantitativ undersøgelse med udgangspunkt i data fra DEMOCOPHES. FSV bachelorprojekt, 2013.

Josefine Haahr Nielsen: Betydningen af kosttilskud under graviditeten i forhold til fødselsudfald. FSV bachelorprojekt, 2013

Camilla Munch Nielsen:Fysiske arbejdskrav og muskelskeletsmerter. FSV bachelorprojekt, 2013.

Emilie Lund Egsmose: Børn og mødres niveau af ftalater i byen og på landet. Bachelorprojekt, 2014.

Seher Mizrak: Perfluorerede stoffers og kvindelig frugtbarhed. Bachelorprojekt, 2015.

Sofie Hvis Schøler Kristensen: Indtag af paracetamol under graviditet og udviklingsforstyrrelser hos barnet. Bachelorprojekt medicin 2016.

Malene Strange: Perflourerede stoffer og den kvindelige evne til at undfange sunde børn. Bachelorprojekt medicin 2016.

Iman Baldrelkin: Zikavirus and pyroproxifen - en undersøgelse af en mulig association til mikrocephali. Bachelorprojekt medicin 2016.

Anne-Sofie Seidelin H Rasmussen: Study of placental activity during stress by measuring of tryptophan/serotonin levels in maternal blood and umbilical cord blood. Bachelorprojekt Medicin 2016

Laura Juul Madsen: Kviksølveksponering– risici og referenceværdierBachelorprojekt Medicin 2016

Signe Westh Christensen, Stine Anne Jensen: Vulva dermatitis, hygiejne bind med kemiske stoffer og kvinders seksuelle lyst -et litteraturstudie. Bachelorprojekt FSV 2017

Mathilde Hvidt: Transport af pesticider over placenta. Bachelorprojekt Medicin 2017

Johannes Høher-Larsen:Inorganisk kviksølvs halveringstid I den menneskelige hjerne – en udforskning af literaturen. Bachelorprojekt Medicin 2017.

Patricia Balsby, Line Nygaard Buchwald: Thyroidea påvirning ved human eksponering for PCB i bygninger. Bachelorprojekt FSV 2018.

Julie Marie Winckler: Holdningsforskelle til rutinemæssig igangsættelse af fødslen i uge 41 hos lavrisikokvinder i Danmark. Bachelorprojekt FSV 2018.

Celina Myrhøj: Hvilket.en evidens findes der i litteraturen for at udsættelse for glyphosat har en indvirkning på reproduktion hos mennesket. Bachelorprojekt medicin 2019

Jepper Anders Holm: Luftforurening og astma hos børn. Bachelorprojekt Medicin 2019

Signe Egelund Renneberg Hansen, Nanna Pedersen Larrson: Påvirkning af blodlipid ved human eksponering for PCB i bygninger. Bachelorprojekt FSV 2019.

Natasia Lundqvist, Regitze Nordberg, Krsistina Schwenn Madsen: helbredsmæssige effekter forbundet med pesticideksponering og landmænds risikoopfattelse af pesticider.Bachelorprojekt FSV 2019.

Aslak Nykjær Pedersen: Glyphosat og dets effekt på fosterudviklingen. Bachelorprojekt Medicin 2020

Cathrine Langkilde. Eksterne risikofaktorer for udvikling af katarakt. Bachelorprojekt Medicin 2020

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

ID: 7374