Anne Mette Thorhauge

Anne Mette Thorhauge

Lektor

Anne Mette Thorhauge er lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet ved Sektion for digital kommunikation og information. Hendes forskningsinteresser omfatter medier i hverdagslivet i bredeste forstand, herunder computerspil som samværsform og konfliktemne i moderne familier, og smartphones som redskab til socialisering og balancering af hverdagslivets forpligtelser og relationer. Anne Mette Thorhauge har endvidere været tilknyttet Medierådet for børn og unge gennem 14 år, først som medlem af rådet og siden som formand frem til maj 2019. Hun har bl.a. været med til at fastholde en stærk forankring i FNs børnekonvention, der sætter fokus på børns krav på beskyttelse, men også på deres frihedsrettigheder som demokratiske  medborgere. I forlængelse af dette arbejde er Anne Mette Thorhauge også medlem af Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer. Hun  har sideløbende taget del i udviklingen af danske computerspilbranche, og er i øjeblikket formand for styregruppen i Dadiu: Det danske akademik for digitakl, interaktiv underholdning.

Primære forskningsområder

Børn, unge og medier

Computerspil

Medier i hverdagslivet

Digitale metoder

Aktuel forskning

Medlem af forskningsgruppe:

Digital Information and Communication

Seneste projekter:

Computerspil og hverdagsliv

Meaning across media

 

Impact

Det Humanistiske Fakultet bruger min forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet.
Læs casen: Rådgivning og formidling af viden om børns medievaner og adfærd på digitale og sociale medier

Undervisnings- og vejledningsområder

Konceptudvikling og innovation

Empiriske undersøgelsesmetoder

Videnskabsteori

ID: 542724