Annie Høgh (Hogh)

Annie Høgh (Hogh)

Gæsteforsker


Uddannelse

Cand. Psych., Ph.D. og sygeplejerske

Autoriseret af Psykolognævnet

Specialistgodkendelse i Arbejds- og organisationspsykologi

Ansættelser

Juni 2013: Professor på Institut for Psykologi, Københavns Universitet

April 2009: Lektor på Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2007 - 2009: Seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

1997 - 2007: Forsker v/Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), København

Aug. 2002 - 2011 : Konsulent ved Forsvarsakademiet, Institut for Militærpsykologi (rekruttering)

Maj 94 - dec. 96: Center- og projektleder i Videnscenter om Epilepsi, Diana­lund

Primære forskningsområder

 • Negative sociale relationer på arbejdspladsen: mobning, vold, trusler, konflikter, sexchikane m.m. 
 • Konsekvenser for individ, gruppe/arbejdsplads, organisation og samfund
 • Psykosocialt arbejdsmiljø
 • Intervention og forebyggelse
 • Individfaktorer som coping, self-efficacy, sense of coherence m.m.
 • Traumepsykologi

Mit primære interesseområde er det psykiske arbejdsmiljø med hovedfokus på negative social relationer, som involverer mobning, vold, trusler, konflikter og chikane m.v., den effekt det kan have på helbred og velbefindende for dem det går ud over, og den betydning det har for arbejdsmiljø, organisation og samfund. Jeg har også arbejdet med forebyggelse af mobning og chikane på individ og organisationsniveau. 

Aktuel forskning

Et nyt projekt handler om 'Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser – et prospektivt registerstudie' (2013-2016). Studiet vil bidrage med substantiel, ny viden på individ- og organisatorisk niveau om, hvilke mekanismer der medvirker til, at negative sociale relationer (NSR) kan udvikle sig og føre til langtidssygefravær, jobskifte, arbejdsløshed samt tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Viden om disse mekanismer er central i indsatsen for at forebygge forekomsten og reducere effekten af NSR, så medarbejdere trives, er produktive og fastholdes på arbejdsmarkedet. Projektet vil bidrage med ny viden, som kan pege på, hvor og hvordan organisationer kan sætte ind for at forebygge/reducere forekomsten af NSR samt konsekvenserne heraf. Projektet vil blive gennemført i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Et andet projekt handler om vold og trusler på arbejdspladsen, og risikofaktorer i arbejdslivet. Hensigten med projektet er at udvikle forebyggende tiltag. Projektet er et samarbejdsprojekt med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

Et andet trojekt handler om mobning og helbred (Modena). Projektet kombinerer to store kohorter (Prisme og Mobning) og har til formål at undersøge langtidseffekter på helbred og fysiologisk stress response efter udsættelse for mobning og andre former for negativ adfærd på arbejdspladsen 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Mobning og negativ adfærd, konflikter, vold, trusler, sexchikane osv samt konsekvenser for individ, gruppe / arbejdsmiljø og organisation
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Coping og konflikthåndtering
 • Forebyggelse af negative relationer
 • Interventioner

Interesseområder

 • Konflikter, negativ adfærd, mobning og vold på arbejdspladsen
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Coping 
 • Traumepsykologi

ID: 2794621