Anette Ketler

Anette Ketler

Kommunikationsmedarbejder

Anette er ansat på Skovskolen, som hører under Instutut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet (Science).

Anette er redaktør på Skovskolens sociale medier, ansvarlig for pressekontakt og for produktion af artikler, annoncer, tryksager og ekstern kommunikation i øvrigt.

ID: 236051767