Erik Bisgaard Madsen

Erik Bisgaard Madsen

Prodekan for erhvervs- og myndighedssam.

Erik Bisgaard Madsen kommer fra en stilling som direktør for Fødevaresikkerhed & Veterinære forhold i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Han er uddannet dyrlæge, ph.d. og merkonom og har tidligere arbejdet som vice-administrerende direktør for Danske Slagterier og Danish Meat Association.

Han har desuden haft ansættelser ved Statens Veterinære Serumlaboratorium og i en dyrlægepraksis. Han har gennem en årrække været formand for Det Strategiske Forskningsråds programkomite for Sundhed, Fødevarer og Velfærd og i en årrække været medlem af bestyrelsen for DTU, af Fødevareministeriets Fødevarekontroludvalg og af Det Rådgivende Fødevareudvalg.

ID: 34265700