Lilian Munk Rösing

Lilian Munk Rösing

Lektor

Primære forskningsområder


Europæisk litteratur efter 1800; nyere dansk litteratur

Aktuel forskning


The Hysteric's Guide to Pixar: en lacaniansk analyse af Pixar Studio¨'s animationsfilm

Litteraturens vrede stemmer, fra Strindberg til Jelinek

Interesseområder


Romantisk litteraturkritik Litteratur og kærlighed Huden som anatomisk metafor Litteraturkritik som ideologikritik Signifiantens materialitet

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Litteraturanalyse

Vejledningsområder

  • Psykoanalyse, Kønsfilosofi, fortælleteori, formalistisk nærlæsning, dekonstruktion, aktuel dansk litteratur, litteratur og kærlighed, tidlig tysk romantik (Novalis og Schlegel), tysk romantisk poesi, barndomsskildringer.
  • Forfattere/værker: Milan Kundera, Strindberg, Rilke, Antigone, Kierkegaard, Kærlighedens gerninger, Walter Benjamin, Nathalie Sarraute, Proust, William Heinesen, Karen Blixen, Heinrich von Kleist
  • Sprogområder: primært tysk, fransk og skandinavisk

ID: 12432