Helene Risør

Helene Risør

Lektor

Primære forskningsområder

Regional specialisering: Latinamerika, særligt Chile og Bolivia. 

Tematisk specialisering: politisk antropologi; urban antropologi; stat og borgerskab; vold; civil u/sikkerhed; selvtægt; post-konflikt; transitionssamfund; revolution; klasse; etnicitet og generation.

Jeg er særligt interesseret i politisk -og urban antropologi. Jeg interesserer mig for hvad det vil sige at agere politisk, og mit fokus er på de processer hvorigennem stat og borgerskab praktiseres og tager form i lokal, national og global sammenhæng, ofte i en kontekst af politisk transition og store politiske og sociale forandringer. I den forbindelse har jeg særligt beskæftiget mig med vold og u/sikkerhedens erfaring og praksis blandt den lavere urbane middelklasse og den fattige del af befolkningen i Chile og Bolivia.

Aktuel forskning

Jeg arbejder pt. på et post doc projekt med titlen The Becoming of Political Youth: Generation, Citizenship and the Transformation of Civil Society in Bolivia. Projektet fokuserer på ungdom som en social kategori og en opkommende politisk aktør i Bolivia, og det vil analysere disse processer i forhold til forståelser af medborgerskab og forandringer af civilsamfundet i dette land. Projektets arbejdshypotese er, at de bredere politiske forandringer som Bolivia gennemgår – ofte repræsenteret ved valget af Evo Morales som landets første indianske præsident – skaber grobund for nye subjektkategorier og politiske aktører. På baggrund af empiriske feltstudier er det således projektets mål at generere ny viden omkring medborgerskab og civilsamfund i en kontekst af social, kulturel og politisk forandring.

I Bolivia har forståelser af medborgerskab og politisk aktivisme hidtil været præget af folks
klassetilhørsforhold og etnicitet, og de spirende ungdoms og studenterorganisationer repræsenterer således en anderledes og generationsbaseret form for medborgerskab og politisk aktivisme.

Etnografisk vil studiet derfor fokusere på disse ungdoms og studenterorganisationer: Deres  grundlæggelse, deres aktiviteter og forhold til andre civilsamfundsorganisationer og statslige instanser, og sidst, men ikke mindst, de unges egne erfaringer og refleksioner omkring disse processer. På baggrund heraf er det projektets ambition at generere nye teoretiske koncepter, der tager højde for dynamikken indenfor civilsamfund, de politiske aktørers kontinuerlige forandring og de sammenhænge hvorigennem tilblivelsen af disse aktører finde sted.

Sapere Aude: Ung eliteforskerpris
I december 2011 modtog jeg en Sapere Aude Ung Eliteforsker pris fra Frie Forskningsråd. Dette betyder at jeg bl.a.kan udvide min post doc forskning til at lave komparativ etnografi blandt  ungdoms –og studenterorganisationer i Chile.Jeg vil ligeledes stå for et forskningsnetværk der går underarbejdstitlen ”Political Subjetivity and Indigeneity before and after the Revolution”. Netværket skal resultere i en række seminarer hvor forskere fra Europa, USA og Latinamerika diskuterer etnografisk baseret forskning omkring de praksisser hvorigennem politisk aktivisme og politisk subjektivitet tager form, både generelt og blandt de grupper som i dag betegnes som ”indianske”. Netværket vil kulminere med en konference i København i efteråret 2014.

Ph.d.-afhandling:

Min Ph.d.-afhandling “Violent Closures and New Openings: Civil insecurity, Citizens and the State in El Alto, Bolivia” fokuserer på hvordan hvordan folk i byen El Alto, Bolivia erfarer usikkerhed forårsaget af vold og kriminalitet, og hvordan de forsøger at skabe sikkerhed og tryghed. Afhandlingen beskriver, hvordan usikkerhed og forsøg på at skabe sikkerhed relaterer til, hvad det i praksis vil sige at være borger samt til folks forståelse af staten i det moderne Bolivia.

 

ID: 543056