Kirsten Busch Nielsen

Kirsten Busch Nielsen

Dekan

  • Ledelse

    Karen Blixens Plads 8, 2300 København S

    Telefon: +4535323602Mobil: +4560390461

Primære forskningsområder

Teologisk antropologi, syndslære, ekklesiologi, sakramentslære, især nadverlære, luthersk teologi, Dietrich Bonhoeffers teologi, grundlagsspørgsmål, forholdet mellem dogmatik, teologi og religion, økumenisk teologi.

Aktuel forskning

A. Kirke og religion. Projektet undersøger det kirke- og religionskritiske potentiale i reformatorisk ekklesiologi, ikke mindst under "religionens renæssance". Projektet forberedes gennem en række mindre undersøgelser i foredrags- og artikelform, der samler sig i tre delprojekter:

aa. Frem - eller tilbage - til den skjulte kirke. En undersøgelse af kirkesynet hos Martin Luther 1520/1521 med henblik på en mulig videreførelse i nutidig luthersk ekklesiologi af forestillingen om kirken som "skjult", "usynlig" eller "åndelig".

ab.Kirkesynet i dansk dogmatik (afgrænset som dogmatiske lærebogsfremstillinger) fra H.N. Clausen og H.L. Martensen til i dag.

ac. Kirke og gudsrigesrepræsentation. Forholdet mellem synlig og usynlig kirke belyst gennem en undersøgelse af kirkesynet hos Karl Barth i diskussion med ekklesiologien hos Luther, Schleiermacher, Bonhoeffer og Jenson.

B. Præsteembedet genovervejet med særligt henblik på spørgsmålet om såk. Kristusrepræsentation.

C. Dogmatiske spørgsmål med relation til nutidens syndsforståelse. Artikler mm. i fortsættelse af en større undersøgelse af Dietrich Bonhoeffers syndsforståelse, der er gennemført i årene 2002-2007 og forsvaret for den teologiske doktorgrad 2008 ("Syndens brudte magt. En undersøgelse af Dietrich Bonhoeffers syndsforståelse". København 2008. ISBN 978-87-91838-08-8). Projektet sigter på at skitsere en syndslære, en såkaldt hamartiologi, der i et aktuelt reformatorisk perspektiv udfolder betydningen af, at syndens magt ifølge kristendommen er en brudt magt.

ID: 13845