Anders Blok
Anders Blok

Lektor

Aktuel forskning

Titel: Fælles grund i risikosamfundet?

- Sociologiske perspektiver på globale klimaforandringer, risiko-fællesskaber og trans-lokal solidaritet

Det er i dag almindeligt videnskabeligt anerkendt, at verden står overfor en række alvorlige miljøproblemer af global rækkevidde. Særligt den menneskeskabte globale opvarmning, som forventes at medføre alvorlige fremtidige trusler mod natur og samfund, giver allerede nu anledning til udbredt bekymring, politiske konflikter, og forandringer i sociale normer. Det er åbenlyst, at klimaforandringerne udgør en enorm udfordring for såvel natur- som samfundsvidenskaben. Indtil videre har sociologien imidlertid ikke leveret afgørende bidrag til forståelsen af klimaet som social problematik.

Dette forskningsprojekt tager udgangspunkt i den idé, at globale klimaforandringer med fordel kan analyseres i sociologiske termer af risiko og solidaritet. Globale klimaforandringer inkarnerer dét den tyske sociolog Ulrich Beck kalder ”risikosamfundet”: verden finder sig her konfronteret med de uønskede konsekvenser af industrisamfundet. Fokus i projektet ligger på forandringer i sociale normer, praksisser og ”forestillede fællesskaber” i kølvandet på klimaforandringerne. Spørgsmålet er, om klimaforandringerne giver anledning til nye risiko- og solidaritetsfællesskaber mellem mennesker, der befinder sig fjernt fra hinanden, geografisk såvel som socialt?

Klima som social problematik vil kunne give anledning til voldsomme konflikter i fremtiden. Men klimaet åbner samtidig for nye ”kosmopolitiske” identiteter, som borgere i verden med ansvar for mennesker og miljø. Formålet med dette projekt er at undersøge mulighedsbetingelserne for fremvæksten af nye ”klima- fællesskaber”. Empirisk studeres det, hvordan byers klima-initiativer tilgodeser globale hensyn i designet af en fælles hverdag. Projektet sigter hermed mod at fremskaffe ny viden af videnskabelig og samfundsmæssig relevans, som en videreudvikling af teorien om ”verdensrisikosamfundet” i retning af sociale og materielle omstillinger mod bæredygtighed.

Primære forskningsområder

 • Videnssociologi
 • Miljøsociologi
 • Aktør-netværks teori
 • STS (Science, Technology, Society)
 • Kosmopolitanisme

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Sociologiens videnskabsteori
 • Fransk pragmatisk sociologi
 • Videnskabs- og teknologistudier
 • Miljø- og klimasociologi
 • By- og arkitektur-sociologi

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Picturing Urban Green Attachments: Civic Activists Moving between Familiar and Public Engagements in the City

  Blok, Anders & Meilvang, Marie Leth, feb. 2015, I : Sociology. 49, 1, s. 19-37 19 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Complementary Social Science? Quali-Quantitative Experiments in a Big Data World

  Blok, Anders & Pedersen, Morten Axel, 2014, I : Big Data & Society. 1, 2, s. 1-6 6 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Cosmopolitan communities of climate risk: conceptual and empirical suggestions for a new research agenda

  Beck, U., Blok, Anders, Tyfield, D. & Zhang, J., 2013, I : Global Networks: A Journal of Transnational Affairs. 13, 1, s. 1-21 21 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Techno-animism in Japan: Shinto cosmograms, actor-network theory, and the enabling powers of non-human agencies

  Bruun Jensen, C. & Blok, Anders, 2013, I : Theory, Culture & Society. 30, 2, s. 84-115 32 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 546110