Gertrud Jørgensen

Gertrud Jørgensen

Professor

Aktuel forskning

Gertrud Jørgensen er arkitekt, ph.d. og professor i byplanlægning i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning. 

Emneord for Gertrud Jørgensens forskning er: byudvikling og byomdannelse, brug og oplevelse af byens miljø, bypolitik og -planlægning, udvikling og planlægning i yderområder, klimatilpasning samt strategisk planlægning og -design.

ID: 4240934