Ole Haagen Nielsen

Ole Haagen Nielsen

Klinisk Professor

Primære forskningsområder

Igangværende forskning fokuserer især på forbedret diagnostik og farmakologisk behandling af medicinske sygdomme med fokus på inflammatorisk tarmsygdom. I samarbejde med nationale (BRIC og Syddansk Universitet) og internationale forskningsgrupper (Boston, Houston, Redwood City, Singapore, Toronto (& Ottawa) og Zürich) undersøges tarmbarrierens betydning for vedligeholdelse af homøostasen/ betændelsesudviklingen i tarmen, herunder interaktionen med et velfungerende epitelcellelag. Et kompliceret multifaktorielt samspil mellem gen-miljø-interaktionen i ætiopatogenesen ved kronisk tarmbetændelse udgør således et overordnet forskningsfelt.

Interesseområder

Hovedinteresser: Cellulære og molekylærbiologiske inflammationsmekanismer af relevans for klinisk og farmakologisk optimering af behandlingen af medicinske sygdomme - med særlig fokus på inflammatorisk tarmsygdom.
 
Varetagelse af prægraduat klinisk undervisning af lægestuderende i intern medicin og medicinsk gastroenterologi. 
 
Udvalgte faglige hverv:
  • Sagkyndig rådgiver for Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) i det intern medicinske fagområde
  • Sundhedsstyrelsens intern medicinske medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Medlem af Europa-Kommissionens ekspertudvalg for godkendelse af medicinsk udstyr
  • Fast beskikket sagkyndig for Retslægerådet i medicinsk gastroenterologi
  • Bedømmer for European Research Council og Agence nationale de la recherche (ANR), samt tidligere for Det Frie Forskningsråd (Sundhed & Sygdom), Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO), Sveriges Forskningsråd (Vetenskapsrådet), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Science Foundation Ireland, le Haut conseil de l'evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), Wallenbergs Fond samt Horizon 2020
  • Medlem af forskellige redaktionskomiteer (herunder eLife (sektionen "Medicine"), Inflammation Research, Scandinavian Journal of Gastroenterology og Lægehåndbogen). Tidligere videnskabelig redaktør ved Ugeskrift for Læger 2001-2007, samt i perioden 2011-2017 beskikket medlem af Den Bibliometriske Forskningsindikator (Forskningsministeriet), heraf formand for faggruppen "intern medicin" i 3 år
  • Medlem af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 2004-2016 og hovedkoordinator ved udarbejdelsen af "Vejledninger i God Videnskabelig Praksis - med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab" (kan hentes i pdf-format via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside)
  • Eksamensformand for den skriftlige embedseksamen i intern medicin ved Københavns Universitet 1995-2007 og igen for Styrelsen for Patientsikkerheds skriftlige fagprøve i medicin og kirurgi tilegnet 3. verdens læger, der ansøger om dansk lægeautorisation 2010-2020
 

ID: 4947702