Ehab Galal

Ehab Galal

Lektor emeritus

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning handler om politiske partier og bevægelsers mediestrategier i de arabiske lande med det overordnede formål at studere politiske og kulturelle forandringsprocesser efter Det Arabiske Forår. Research project: Mediatized Diaspora

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på dansk og engelsk.

  • Medier i Mellemøsten
  • Medier og etniske konflikter
  • Populærkultur i den arabiske verden
  • Sociale og digitale medier
  • Film og filmhistorie i Mellemøsten
  • Diaspora-medier
  • Minoriteter i den arabiske verden
  • Arabisk kultur og samfund
  • Religiøs identitet og forandring
  • Moderne islamiske bevægelser

Primære forskningsområder

Min forskning har rod i den faglige disciplin områdestudier. Samtidig har jeg gjort det til en pointe at nærme mig centrale problemstillinger fra et tvær-disciplinært perspektiv inspireret af medie- såvel som etnografiske, kultur- og religionsstudier. Fokus i min forskning har hidtil været transnationale arabiske mediers mediering af kulturelle, religiøse, politiske og transnationale identiteter, diskurser og offentlige sfærer. Særligt har jeg udforsket nye, fortrinsvis transnationale islamisk orienterede programmer med et analytisk fokus på religiøse subjektiveringsprocesser i et intersektionelt perspektiv. Nøglebegreber er medier som symbolske ressourcer og som rum for identitetskampe og forhandling. I mit seneste projekt, der var finansieret af Det Frie Forskningsråd, undersøgte jeg seernes respons på religion i transnationalt arabisk tv (jf. Arab TV Audiences, Peter Lang 2014). Nøglebegreber er transnationale muslimske fællesskaber, tilhørsforhold og identitet.   

ID: 11773