Catherine Jacqueson

Catherine Jacqueson

Professor

Primære forskningsområder

Catherine Jacqueson er lektor i EU-ret og arbejder som forsker med EU-retlige og komparative problemsstillinger. Hun beskæftiger sig bl.a med personers frie bevægelighed i EU og følgende:

  • Fri bevægelighed inden for EU (f.eks. sundhedsydelser, social dumping)
  • Rettigheder på grundlag af unionsborgerskabet
  • Migration til EU fra tredjelande
  • EU's og medlemsstaternes beskæftigelsespolitik

Hun deltager i forskningcentreret Retlige Studier i Velfærd og EU-markedsintegration (WELMA).

Catherine Jacqueson underviser i EU-ret på den juridiske bacheloruddannelse, som bl.a. vedrører den retlige betydning af det indre marked og af principperne om varers, personers og tjenesteydelsers frie bevægelighed.

Catherine Jacqueson er fransk jurist (DEA) og skrev i 2003 ph.d.-afhandling ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun har desuden været ansat som Research Fellow ved St John's College, Oxford University fra 2003 til 2007.

Aktuel forskning

Catherine Jacqueson arbejder inden for rammerne af forskningscentreret Welma med forskellige artikelprojekter, herunder bl.a. retten til sundhedsydelser i EU og EUs sociale dimension.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • EU-ret bacheloruddannelsen
  • Udvidet EU-ret (fri bevægelighed)
  • Advanced EU law (free movement)

ID: 928903