Axel Larsen

Axel Larsen

Professor emeritus

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Kognitionspsykologi og kognitiv neurovidenskab

  Aktuel forskning

  Visuel korttidshukommelse er begrænset med hensyn til kapacitet (hvor mange objekter, der kan holdes i hukommelsen) og med hensyn til, hvorledes vi mentalt kan manipulere med dem. F.eks. forestille os hvilket bogstav et stort "N" fremtræder som, hvis det drejes 900 med uret. Sampillet mellem visuel opmærksomhed, som styrer hvad der i det hele taget indkodes i korttidsshukommelsen, den begrænsede kapacitet samt vor visuelle forestillingsevne undersøges gennem psykologiske eksperimenter og computersimulering af de mekanismer, der kan formodes at ligge bag.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Kognitions- og perceptionspsykologi

  Kognitiv neurovidenskab 

  ID: 8000