Mogens Müller

Mogens Müller

Professor emeritus

Aktuel forskning

Aktuelt er jeg især optaget af spørgsmålene om betydningen af Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente og den ældste kirke, overtagelsen og udviklingen af Jesus-traditioner i de nytestamentlige evangelier ("evangelisterne som teologer") og i forlængelse heraf forståelsen af evangelierne som bibelske genskrivninger.

Primære forskningsområder

1) Betydningen af udtrykket "menneskesønnen" i Jesu mund i de nytestamentlige evangelier. Desuden fortolkningshistorisk hvordan det er blevet forstået ned gennem tiden (jf. engelsk monografi 2008).

2) Matthæusevangeliet, hvortil jeg har udgivet såvel en populær kommentar som en videnskabelig samt en række artikler.

3) Betydningen af den gamle græske oversættelse af Det Gamle Testamente, den såkaldte Septuaginta, hvorom jeg har udgivet en bog, som også er udkommet på engelsk, samt en lang række artikler.

4) Evangelierne som bibelske genskrivninger, dvs. en undersøgelse af i hvor høj grad de senere evangelier videreudvikler de tidligere. Der er tale om et projekt med flere tilknyttede, der er kommet i stand ved en treårig bevilling fra Velux-Fonden. 

ID: 4739