Ole John Nielsen

Ole John Nielsen

Professor

Primære forskningsområder

  1. Atmosfærekemi, CFC alternativer
  2. Gasfase reaktioner i atmosfæren
  3. Miljøkemi, miljøpåvirkninger
  4. Atmosfæriske partikler, aerosoler
  5. Luftforurening
  6. Klima, klimaændringer

Aktuel forskning

Mit aktuelle forsknings områder er udvikling og testning af nye stoffer med lav klimaeffekt.

Undervisnings- og vejledningsområder

Miljøkemi, atmosfærekemi, ozonlagsnedbrydning, drivhuseffekt, klimaforandringer, reaktionskinetik, reaktionsmekanismer.

Fag: KemiM1 (2. år), KemiM3 (3. år), Atmosfærisk miljøkemi (4. år), Air Pollution and Health (4-5 år på Engelsk) og CCIAM (Climate Change Impact Adaptation and Mitigation MSc e-learning course)

ID: 6015