Tips til søgning i forskningsdatabasen

Wildcards 

  • Som standard er søgningen på hele ord, hvis der skal søges på en del af et ord benyttes * (stjerne) som wildcard - søgning på graph* vil f.eks finde resultater med graphene og graphics.
  • For at optimere søgningen anvend * (stjerne) på fornavne. Eksempelvis søg på P* andersen hvis du ønsker alle publikationer skrevet ef eksempelvis Peder Andersen. På mange publikationer  er der kun anvendt forbogstavet.
  • ? (spørgsmålstegn som wildcard) erstatter én karakter i et ord - søgning på Pe?er finder både resultater med Peter og Peder

AND- / OR- søgninger 

  • Der kan foretages AND og OR søgninger. Eks.: søgning på Human AND Capital finder kun de publikationer hvor både Human og Capital indgår. Human OR Capital finder alle publikationer hvor enten human eller capital indgår.
  • Tekst i anførselstegn fører til søgning efter sætninger. Søgninger med AND or OR indenfor anførselstegn opfattes blot som almindelige ord. Søger du efter en specifik person skal du IKKE sætte anførselstegn omkring det.

Tilbage til søgning.