Naturkatastrofer - hvordan påvirker det samfundet?

Presse/medie

04/09/2017

Referencer

  • Deadline

    Jakob Rosenkrands, 30 min

    Deadline

    Forskningsområder

  • Katastrofer, Hurricane Harvey, Klimaforandringer

ID: 182852205