Tina Møller Sørensen

Tina Møller Sørensen

Lektor

Jeg er lektor i almen medicin hos familiedyr og ansvarlig for vores undervisere og forskere i hospitalets almene medicinske og dermatologiske modtagelsesklinik. Mine primære interesseområder er den kliniske beslutningsproces, anvendeligheden af de diagnostiske test vi har til rådighed samt et fornuftigt brug af antibiotika.

Primære forskningsområder

  • Urinvejsinfektioner
  • Antibiotikaforbrug
  • Vaccineserologi  / klinisk anvendelse af vacciner

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Almen klinisk praksis
  • Medicin, Kirurgi og Reproduktion - Mindre Husdyr (infektionssygdomme)
  • Klinisk Undersøgelsesmetodik (KUM)
  • Basal Klinisk Teori (infektionskontrol og vaccinestrategier)
  • Specialevejledning primært indenfor forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter i almen medicin
  • Master of Companion Animal Clinical Sciences

ID: 16254404