Tina Møller Sørensen

Tina Møller Sørensen

Lektor

Jeg er lektor i almen medicin hos familiedyr og ansvarlig for vores undervisere og forskere i hospitalets almene medicinske og dermatologiske modtagelsesklinik. Mine primære interesseområder er den kliniske beslutningsproces, anvendeligheden af de diagnostiske test vi har til rådighed samt et fornuftigt brug af antibiotika.

Primære forskningsområder

  • Urinvejsinfektioner
  • Antibiotikaforbrug
  • Vaccineserologi  / klinisk anvendelse af vacciner

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Basal Klinisk Teori (underviser i infektionskontrol og vaccinestrategier)
  • Medicin, Kirurgi og Reproduktion - Mindre Husdyr (Kursusansvarlig og underviser i infektionssygdomme)
  • Klinisk Undersøgelsesmetodik (KUM) (underviser)
  • Almen klinisk praksis (underviser)
  • Specialevejledning primært indenfor forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter i almen medicin
  • Master of Companion Animal Clinical Sciences (underviser)

Mulige interessekonflikter

Medlem af arbejdsgrupperne for Antibiotikavejledning for familiedyr i Danmark, ENOVAT guidelines initiative.

Foredragsholder for CEVA Animal Health, ESVNU, SSI diagnostica, ESCMID, DDD, Idexx, Frederiksstad Dyrehospital

Sponsorater af materialer til projekter fra SSI Diagnostica, COPA Italia, Boehringer Ingelheim

ID: 16254404