Suhella Tulsiani

Suhella Tulsiani

Eksternt tilknyttet forsker

Aktuel forskning

Forskning interesser omfatter epidemiologi, sygdom transmission dynamik og samspillet mellem patogen, miljø og samfund. Forskningserfaring inden for offentlige, private og akademiske sektorer af sundhed udbydere.

Primær erfaring i bakterielle og virale patogener, mikrobiologi og molekylær biologi metoder.

Nuværende projekt har til formål at præsentere en forståelse af sygdomsepidemier fra historiske og nutidige perspektiver. Dette projekt analyserer og gennemgår fire forskellige aspekter af smitsomme epidemier: (1) fylogeni, (2) spillover begivenheder og (3) interventions praksis som karantæne og vaccination (4) økologiske og sociologiske bidragydere til overførsel af sygdomme. Specifikke virale og bakterielle pandemier danner casestudier for dette projekt.
Også involveret i udviklingen og udførelsen af ​​de mikrobiologiske aspekter af C5 Bekæmpelse af Kolera gennem Climate Change projekt.

ID: 49762030