Søren Kjærsgaard Rasmussen

Søren Kjærsgaard Rasmussen

Emeritus

Forskningsprofil: Molekylær planteforædling er forskning og udvikling som kombinere molekylære markører, genomics og bioteknologi med klassisk forædling af afgrødeplanter med sigte på at imødekomme kravene til udbytte, kvalitetsegenskaber og resourcerudnyttelse. Min forskning er rettet mod kvalitetegenskaber og naturstoffer i kornarterne, græs, prydplanter og medicinske planter. Biomasse, frøkvalitet og næringstofudnyttelse bliver studeret med genom-wide associations genetik, GWAS, som giver mulighed for at identificere gener, hvor vi har begrænset eller ingen viden om. Andre genetiske metoder er mutationsforædling, genetypning af plantegenetiske resourcer i byg, hvede og modelgræs Brachypodium, bliver løbende udviklet. Nye planteforædlingsmetoder bliver brugt til site-directed (præcisionsforædling) i byg, en mutationsmetode som kan være gmo-fri.

Forskningsfacilitet: ‘ABI DNA Analyser’ (16 kapilærer) til SNP markører, 2 LiCOR DNA Analyser for TILLING (identifikation af mutationer på tværs af plantepopulationer), BioSprint til 96 format DNA oprensning fra planter, et antal PCR maskiner. Til sortering af frø efter forskellige kvalitetsparametre: IQ seed sorter 1002 (BoMill). Oprensning og karakterisering af proteiner: AKTA Explore FPLC system, samt HPLC til identifikation og kvantificering af inositol-phosphater.

Editor of peer-review: Medlem af The editorial board of Frontiers in Plant Science, Plant Breeding section. Medlem af the editorial board Cereal Research Communations. Reviewer for mange internationale tidsskrifter.

Undervisning: Kursusansvarlig for “From Plants to Bioenergy” (M. Sc.), “Plant Breeding “ (B. Sc.), NordPlus sommerkursus for masterstuderende i New Plant Breeding Technologies and Genomic Selection; EuroLeage Life Science subject area Molecular Plant Breeding and Biotechnology for master degree students. Vejleder for mange Ph.D, M. Sc. and B. Sc. projects.

Medlem af råd: The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) 2014-2017. Stiftelsen Lantbruksforskning - Swedish farmers’ foundation for agricultural research (SLF) 2015-2017.

 

Medlem af the Organizing Committee for the 13th International Barley Genetics Symposium – 2020 http://ibgs2020.lu.lv/

 

 

ID: 5948211