Sabrina Islamoska
Sabrina Islamoska

Ph.d.-studerende

Jeg har en bachelor- og kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og er pt. phd-studerende på Afdeling for Social Medicin. I mit phd-projekt undersøger jeg hvorvidt psykosomatisk stress øger risikoen for demens senere i livet. Min primære forskningsinteresser ligger inden for stress, mental sundhed og demens.

Tidligere har jeg foretaget et kvalitativt bachelorprojekt om omsorgssvigt hos børn med psykisk traumatiserede forældre, hvor mit formål var at undersøge sekundær traumatisering hos børn og hvordan dette kunne forebygges. I mit kandidatspeciale benyttede jeg statistisk metode til at undersøge, hvorvidt posttraumatiske stress (PTSD) symptomer er forskelligt afhængigt af socioøkonomisk baggrund, når man er udsat for mobning på arbejdspladsen.

Primære forskningsområder

Stress

Demens

Psykologiske stressreaktioner og diagnoser,
herunder posttraumatisk stress lidelse (PTSD) og belastnings- og tilpasningsreaktioner

Fysiologiske stressindikatorer

Mobning på arbejdspladsen

Socioøkonomiske forskelle i sundhed og sygdom

ID: 168198462