Philip Thomas Lavender
Philip Thomas Lavender

Postdoc

Aktuel forskning

Mit nuværende projekt, som er støttet af Carlsbergfondet, er en undersøgelse af islandske sagaer, som er baseret på Saxo Grammaticus’ Danmarkshistorie. Flere af disse sagaer findes i håndskrifter fra den tidligmoderne periode og, hvis man inkluderer de poetiske rímur-omskrivninger, er der tale om over hundrede eksemplarer. Disse tekster omfatter alt fra nære oversættelser (de fleste af Anders Sørensen Vedels danske oversættelse af Saxo) til meget frie omskrivninger og tilpasninger. Særligt interessant for min undersøgelse er de forskellige måder, hvorpå islandske afskrivere og forfattere tog materiale, der var tæt forbundet til dansk nationalisme og kulturarv, og genskabte og genfortolkede det for at få det til at genspejle deres egne kulturelle interesser i en periode, hvor Island var under dansk overherredømme.  
 
Min doktorafhandling var et bidrag til fornaldarsaga-projektet. Jeg valgte en kort og mestendels ignoreret saga, Illuga saga Gríðarfóstra, og kiggede tæt på de 40 forskellige håndskrifter, som indeholder denne tekst. Foruden at se på forholdet mellem sagaen og et afsnit af Saxos Danmarkshistorie såvel som lignende folkeviser fra hele Skandinavien, undersøgte jeg også sagaens transmission og reception i de forskellige udgaver (der strækker sig over mere end 400 år og adskillige lande), med den hensigt at nå til bredere konklusioner om bruget og værdien af denne slags litteratur.

ID: 35040342