Miya Kudo Høffding

Miya Kudo Høffding

Postdoc

Det overordnede mål med mit PhD projekt er at belyse molekylære og cellulære mekanismer, som er vigtige for

  • Episomal reprogrammering af humane fibroblaster til inducerede pluripotente stamceller (iPSC)
  • Differentiering af iPSC til neuroner

P.t. fokuserer jeg på celle-celle kommunikation via intercellulære junctions under reprogrammering og differentiering.

Mit primære eksperimentelle fokus er avanceret mikroskopi

ID: 34386977