Mille Mortensen

Mille Mortensen

Ekstern lektor

Primære forskningsområder

 • Psykosocialt arbejdsmiljø
 • Arbejdspladskultur/Organisationskultur
 • Ledelse
 • Stress
 • Læring i organisationer
 • Krænkende adfærd på arbejdspladsen (mobning og (seksuelle) krænkelser)
 • Kvalitativ metode og videnskabsteori

Aktuel forskning

Mit primære forskningsområde er psykosocialt arbejdsmiljø og ledelse med hovedfokus på negative sociale relationer på arbejdspladsen, herunder mobning, konflikter og (seksuelle) handlinger. Jeg er optaget af at undersøge de sociale reguleringsmekanismer, der fører til trivsel eller krænkende handlinger (herunder mobning) på arbejdspladsen gennem organisationskulturelle studier. Mit PhD-forskningsprojekt bygger på et etnografisk studie gennemført på Rigshospitalet og undersøger arbejdspladskultur, sociale relationer, ledelse og regulering af arbejdsfællesskaber omkring organisering og udførsel af kerneopgaverne.   

Undervisning og vejledningsområder

 • Psykosocialt arbejdsmiljø (herunder stress, (seksuelle) krænkende handlinger og mobning)
 • Arbejdspladskultur og regulering af arbejdspladsfællesskaber
 • Ledelse (herunder forandringsledelse)
 • Læring, kreativitet og innovation i organisationer
 • Social kapital
 • Narrativ organisationsudvikling
 • Systemisk (forsknings)metode
 • Diskursteori og metode
 • Kvalitativ metode og videnskabsteori

Uddannelse

Cand. Mag. Psykologi & Virksomhedsstudier

Ansættelser

2017- Chefkonsulent i Center for HR, Region hovedstaden

2013- ErhvervsPhD stipendiat ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2011– Ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet på Sociologisk Institut

2011– Selvstændig konsulentvirksomhed

2012-: Ekstern lektor ved Københavns Universitet – Institut for psykologi

2007–2011: Ansat som ansvarlig arbejdsmiljøkonsulent i Finansforbundet

2002-2007: Ansat som adjunkt ved Syddansk Universitet på Campus Slagelse

2002–2006: Ansat som ekstern lektor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi på Copenhagen Business School

2001-2004: Ansat som ekstern lektor ved Institut for Psykologi på Roskilde Universitet

2001–2002: Ansat som forskningsassistent ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i afdelingen for psykosocialt arbejdsmiljø

ID: 36023002