Mette Risgård Tranholm

Mette Risgård Tranholm

Ekstern lektor

I bred forstand er mit forskningsfeltavantgarden og neoavantgarden herunder performance- og samtidsteater. Mit primære forskningsområde er en revurdering af karakterens udvikling i det 20. og 21. århundredes teater og performancekunst herunder forholdet mellem krop, erindring, kønsidentitet og karakter. Aktuelt arbejder jeg i min ph.d.-afhandling med en reevaluering af kroppens status i performanceteatret. Mit hovedargument er, at kroppen er placeret i en liminal position mellem klassiske og dekonstruktivistiske subjektpositioner. Konkret argumenterer jeg for, at der simultant med det postdramatiske paradigmes opløste karakter sker en re-aktivering af karakteren, hvor fokus er på inkarnering og autenticitet, eksemplificeret via performere, der inkarnerer fiktive karakterer eller virkelige mennesker hentet fra massemediernes arkiver. Performerne arbejder med et dobbeltbundet forsøg på (fysisk) inkarnering af en figur med simultane brud på samme inkarnering, hvilket betyder, at der ikke er tale om en rent diskursiv øvelse men en kropsliggørelse. Derfor introducerer jeg begrebet disinkarnering som en spillestil og performativ praksis. Teoretisk placerer jeg mig i forlængelse af poststrukturalismen og nymaterialismen.

Jeg interesserer mig desuden for værkanalyse, særligt komplekse dramaturgiske strategier i tværæstetiske produktioner. Jeg undersøger samtidens rekonstruktioner af dramatiske klassikere, roman- og filmremedieringer samt det såkaldte virkelighedsteaters leg med autenticitetseffekter på scenen.

I relation til undervisnings- og vejledningsområder dækker jeg Kulturel iscenesættelse og kompleks dramaturgi, Dramaturgi, Teater og performance teori, Teater i en globaliseret verden efter 1945, Emnekurser i relation til mit forskningsfelt samt BA projekter og Specialer.

Jeg har været medarrangør af den internationale konference A Valentine to Gertrude Stein og er tilknyttet den interne forskningsgruppe ROCA Robot Culture and Aesthetics, hvor jeg bidrager via tilknytning til dukke- og animationsteater.

Andre kontakter til faglige vidensmiljøer: Jeg er medlem af redaktionen og anmelderudvalget på Peripeti - tidsskrift for dramaturgiske studier. Jeg sidder i bestyrelsen for Selskabet for Dansk Teaterhistorie og Foreningen af Danske Dramaturger (suppleant). Jeg har arbejdet som dramaturg på Bådteatret (2009-2013) og som freelance dramaturg på flere større danske scener. Internationale kontakter tæller The Wooster Group og Phantom Limb Company.

ID: 32361155